„Šv. Jonas Krikštytojas drąsino žmones nebijoti tiesos, ją skelbti ir ją mylėti“, – sakė Kauno arkivyskupas metropolitas Kęstutis Kėvalas rugpjūčio 28-ąją Šiluvos Švč. Mergelės Marijos Gimimo bazilikoje. Šis paskutinis vasaros sekmadienis Šiluvoje ir jos apylinkėse buvo pripildytas maldos už Lietuvą ir jos pagrindą – šeimą, padėkos už laisvės dovaną. Šis Padėkos už laisvę sekmadienis su tradicinėmis eisenomis kasmet atkreipia dėmesį į Dievo stebuklais paženklintą Šiluvos šventovę Raseinių rajone, kur jau visai netrukus nuvilnys didieji Švč. Mergelės Marijos Gimimo atlaidai (rugsėjo 7–15 d., jų programa ir pamaldos >>)

Neišgąsdinti vasaros kaitros žmonės tądien nuo rytmečio keliavo į Šiluvą pėsčiomis, su Rožinio bei Kryžiaus kelio malda, vedami ganytojų.

Su Jono Pauliaus II piligrimų centro jaunaisiais savanoriais bei kitais Kauno arkivyskupijos piligrimais eisenoje keliavo krikščioniško sutuoktinių judėjimo – Dievo Motinos komandų – šeimos, praleidusios rekolekcijų savaitgalį Šiluvoje.

Nuo Tytuvėnų Šiaulių vyskupo Eugenijaus Bartulio vedamoje eisenoje su Šiaulių krašto žmonėmis kartu dalyvavo ir tarptautinės organizacijos „Tradicija, šeima, nuosavybė“ (TFP) nariai, nešę Fatimos Dievo Motinos statulą.

Piligrimai, prieš vidudienį aikštėje jau giesme sveikinę Šiluvos Dievo Motiną, vėliau šventė Eucharistiją. Liturgijai vadovavo Kauno arkivyskupas Kęstutis Kėvalas, koncelebravo kardinolas Sigitas Tamkevičius SJ, Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis bei kunigai. Evangeliją skelbė ir patarnavo diakonas Darius Chmieliauskas, taip pat Jono Pauliaus II piligrimų bendruomenės nariai. Giedojo Šiluvos parapijos choras.

Šioje Eucharistijoje arkivyskupo paraginimu dėkota už laisvę – Dievo malonę mūsų Tėvynei, prisimenant ir brolius bei seseris ukrainiečius, dabar ginančius savo laisvę.

Padėkos už laisvę dieną savo homilijoje arkivyskupas darsyk atkreipė dėmesį į „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kroniką“, kurios 50 metų steigimo jubiliejų šiemet minime. Ganytojo mintimi, ši drąsi tikėjimo iniciatyva atskleidė sovietinio melo tikrovę be užuolankų, paliudijo, jog Dievą mylintiems viskas išeina į gera, parodė, jog Viešpaties žodis ir Jo Dvasia veikia ir šiandienos pasaulyje su perkeičiančia jėga.

Piligrimai Šiluvoje bei transliacijų klausytojai buvo padrąsinti tvirtai krikščioniškai laikysenai šv. Jono Krikštytojo pavyzdžiu, kurios ypač reikia šiandien, kai Europa, ganytojo žodžiais, imasi tarsi naujo socialinio eksperimento su lyties, šeimos, žmogiškosiomis tapatybės neva „atgyvenusiomis“ sampratomis, nors gerai žinoma, kokia buvo arogantiškųjų XX a. diktatūrų bei socialinių eksperimentų kaina.

Ką turi daryti krikščionys? Pasak ganytojo, pirmiausia melstis, kad melo ūkanos būtų sklaidomos, drąsiai kalbėti apie tai, ką Šventasis Raštas kalba apie žmogaus prigimtį ir žmogų kaip Dievo paveikslą ir Jono Krikštytojo pavyzdžiu kaskart tarti drąsų „nevalia“.

„Tebus šis mūsų susitikimas – padrąsinimas neišsigąsti, nes mūsų brolių ir seserų pavyzdys, kurie drąsiai stojo tiesos pusėn, buvo pažymėtas pergale. Tebus ir mūsų širdys uždegtos pergalės džiaugsmui“, – užbaigdamas homiliją sakė arkivyskupas K. Kėvalas.

Arkivyskupas šia proga padėkojo piligrimų eisenų dalyviams, taip pat pakvietė į didžiuosius Šiluvos atlaidus – tikėjimo atnaujinimo šventę, visiems palinkėdamas likti maldoje, kad širdys būtų stiprios liudyti.

 

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

Nuotraukos Juozo Kamensko