Kilnojamos parodos „Nenugalėtoji Kronika“ atidarymas Šiluvos piligrimų centre įvyks š.m. liepos 13 d., trečiadienį, 14 val. Parodą pristatys Kauno arkivyskupijos muziejaus direktorius Darius Žukauskas, o asmenine patirtimi su parodos pagrindiniais veikėjais pasidalins Eucharistinio Jėzaus sesuo Regina Teresiutė.

Ši paroda tai tarsi Kauno arkivyskupijos muziejaus pastovios ekspozicijos – Lietuvos Katalikų bažnyčios kronika tęsinys, kuris nuo 2019 m. keliauja po Lietuvą ir šiuolaikiškai bei vizualiai pristato garsiosios Kronikos leidybos istoriją. Parodoje Kronikos gimimo, slapstymo bei jos leidėjų „medžiojimo“ istorijos, vizualiai perteiktos grafinės novelės stiliumi bei animuotais vaizdo klipais. Ekspozicijoje pristatoma kaip Kronika gimė, kas buvo jos redaktoriai, kaip ji buvo „medžiojama“ sovietinio saugumo, turėjusio galingiausią sekimo techniką ir sistemą, kokius fizinius ir dvasinius išbandymus patyrė jos leidėjai, kaip išradingai jie slapstėsi ir nenuilsdami dirbo? Išsamiau atskleidžiamos keturios šios istorijos asmenybės: LKB redaktorius, kardinolas Sigitas Tamkevičius, Eucharistinio Jėzaus sesuo Nijolė Sadūnaitė, disidentas Petras Pliumpa ir kunigas Juozas Zdebskis. Ekspozicija žiūrovą sudomins įtaigia vaizdų kalba atskleistos pogrindinės leidybos realijos, o vaizdo klipų istorijos, paremtos autentiškais Kronikos bendradarbių pasakojimais, sukels ne tik šypseną, bet  ir primins gero veiksmo filmo siužetą.

Maloniai kviečiame visus iki spalio mėnesio aplankyti ir apžiūrėti Šiluvos piligrimų centre kūrybiškai parengtą parodą, kuri bus įdomi tiek jaunajai kartai, tiek ir sovietines represijas dar menantiesiems.