Į Šiluvą atvyksta būriai piligrimų. Vieni nešasi savo intencijas, kiti savo artimųjų, vieni prašo dvasinio išgydymo sau arba artimiesiems, kiti fizinio.
Birželio 30 vyks renginys, kurio metu bus kalbama apie ligonių slaugą namuose. Daugiau informacijos plakate.
Susitikim ir truputį giliau pažinkim šią jautrią ir tokią reikalingą temą.