Spalio 13-ąją dieną kviečiame drauge susirinkti Šiluvoje, uždegti žvakelę ir kartu melstis Švč. Mergelės Marijos dieną.

Visa 13-osios dienos programa:
7.00 val. Šv. Mišios (Bazilikoje)
8.00 val. Šv. Mišios (Apsireiškimo koplyčioje)
9.00 val. Šv. Mišios (Apsireiškimo koplyčioje)
10.00 val. Šv. Mišios (Bazilikoje)
10.45 val. Švč. Sakramento adoracija (Bazilikoje)
11.00 val. katechezė Ses. Benedikta Cikaitė „Džiugiai liudyti Evangeliją – darbas ar pašaukimas?” (Bazilikoje)
11.30 val. Rožinio malda ir Mergelės Marijos litanija (Bazilikoje)
12.00 val. Pagrindinės šv. Mišios (Bazilikoje)

Išvakarėse nuo 22 valandos arkivyskupas meldžiasi adoracijoje, vėliau jungiasi kunigai, pasauliečiai.
Visą naktį vyksta malda  ir budėjimas iki 7 val ryto.