Gruodžio 13-ąją, šiuo adventiniu metu laukdami Jėzaus Gimimo, Šiluvos piligriminėje šventovėje švenčiame mažuosius atlaidus – Marijos dieną ir meldžiamės visai Lietuvai aktualiomis bei kiekvienam piligrimui svarbiomis intencijomis, ypač už taiką.
Piligriminę kelionę rengia Jonavos dekanatas.
Gruodžio 12 d.
Naktinė Švč. Sakramento adoracija su „Marijos radiju“. Pradedama 22 val. ir baigiama 7 val. šv. Mišiomis.
Gruodžio 13 d.
APSIREIŠKIMO koplyčioje
8 val. šv. Mišios
9 val. šv. Mišios
ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS GIMIMO bazilikoje
7 val. šv. Mišios
10 val. šv. Mišios
10.45 val. Švč. Sakramento adoracija
11 val. Katechezė. Kun. Robertas Urbonavičius
11.30 val. Rožinio malda ir Švč. Mergelės Marijos litanija.
12 val. iškilmingos šv. Mišios.
13.30 val. Švč. Sakramento adoracija (iki 16 val. )
14 val. Rožinio malda
15 val. Gailestingumo vainikėlis
14 val. Šiluvos piligrimų centre atidaroma prakartėlių paroda. Plačiau apie parodą https://siluva.lt/prakarteliu-paroda-siluvoje/
Arkivyskupijos, Šiluvos šventovės, Delfi bei „Marijos radijo“ transliacijos