Vasario 13-ąją – Mergelės Marijos dieną kviečiame susirinkti Šiluvoje maldai, o taip pat ir keliems renginiams. Vienas jų – konferencija skirta kunigo, trečiojo ordino pranciškono Jurgio Ambraziejaus – Pabrėžos asmenybei. Apie Jurgį Pabrėžą daugiausia žinome kaip apie liaudies gydytoją, mokslininką, kalbininką, botaniką, sveikos gyvensenos pradininką… Peržvelgę daugiau kaip šimto metų publikacijas spaudoje aptinkame vos keletą straipsnių apie J. A. Pabrėžą kaip kunigą, dvasininką, pamokslininką. Sovietmečio laikotarpio ideologijos rezultatas – didžiulė spraga J. A. Pabrėžos asmenybės paveiksle. Dar ir šiandien jis kartais vaizduojamas kaip nesuprastas savo laikmečio mokslininkas, kurį varžė prisiimtas luomas, nenorėjo suprasti dvasininkija. Tačiau peržvelgę išlikusius J. A. Pabrėžos pamokslus ir jo asmeninius dvasinio tobulėjimo pasiryžimus, matome, kad pirmiausia jis troško sekti Nukryžiuotuoju Kristumi ir tobulai savo gyvenime vykdyti Dievo valią.

Konferencijoje pranešimus skaitys kun. Juozapas Marija Žukauskas OFM bei dr. kun. Paulius Saulius Bytautas OFM.

Renginio data ir laikas – vasario 13 d. 10:00 val. – 12:00 val.

Renginio vieta – Šiluvos piligrimų centras