Kviečiame į Šiluvos parapijos klebono išleistuves, kurios įvyks liepos 30 d. 12 val. drauge melsimės šv. Mišiose Šiluvos bazilikoje. Po šv. Mišių – kviečiame susirinkti Jono Pauliaus II piligrimų namuose (M. Jurgaičio a. 5, Šiluva), kur galėsime išsakyti savo palinkėjimus klebonui Erastui. O prie vaišių stalo gali prisidėti kiekvienas norintis.