Mieli tikintieji,

gal vykstate kur nors iš Žemaitijos link Sostinės ar atvirkščiai? O gal šiaip norite dvasingo savaitgalio, prasidedančio jau penktadienį? Važiuodami pro Raseinius ar viešėdami šiame krašte užsukite į Šiluvą. Šioje šventovėje meldžiamasi kasdien vidudienį, o gegužės mėnesį – ir vakarais, tad turėsite progą praturtinti savo sielą.

Pirmasis mėnesio penktadienis yra ypatinga diena. 1672 m. vizitiečių vienuolei Margaritai Marijai Alakok apsireiškęs Jėzus paliko dvylika pažadų Jo Švč. Širdies garbintojams. „Dėl savo Širdies begalinio gailestingumo aš prižadu suteikti  priešmirtinės atgailos malonę visiems tiems, kurie per devynis iš eilės einančius mėnesius kiekvieną pirmąjį mėnesio penktadienį priims šventąją Komuniją. Jie nemirs nesusitaikę su Dievu, be šventų sakramentų. Paskutinę gyvenimo valandą mano Širdis jiems bus užtikrinta priebėga“,- sakė Jėzus.

Taigi yra galimybė išgyventi Švč. Jėzaus Širdies ypatingą garbinimą pirmąjį mėnesio penktadienį Šiluvos šventovėje, o kitą dieną paminėti pirmąjį šeštadienį Nekaltosios Švč. Mergelės Marijos Širdžiai skirtose pamaldose. Jei norite Šiluvoje apsistoti ilgiau, Jono Pauliaus II namuose galima iš anksto užsisakyti pietus ar vakarienę bei likti nakvoti. Dėl rezervacijos kreiptis telefonu 868787124.

 

Gegužės 6 d., penktadienis

11.30 val. Atgailos ir Sutaikinimo sakramentas (yra galimybė atlikti išpažintį).

12.00 val. Šv. Mišios Švč. Jėzaus Širdies garbei su litanija.

13.00 val. Švč. Sakramento adoracija Ligonių sveikatos koplytėlėje, bazilikoje.

15.00 val. Dievo Gailestingumo pamaldos. Švč. Sakramento uždarymas.

17.30 val. Švč. M. Marijos Rožinis Apsireiškimo koplyčioje.

18.00 val. Šv. Mišios Apsireiškimo koplyčioje.

18.30 val. Gegužinės pamaldos Švč. M. Marijos garbei.

Gegužės 7 d., šeštadienis

17.30 val. Švč. M. Marijos Rožinis Apsireiškimo koplyčioje.

18.00 val. Šv. Mišios Nekaltosios Švč. Mergelės Marijos Širdies pagerbimui Apsireiškimo koplyčioje.

18.30 val. Gegužinės pamaldos.

 

Organizatoriai: Šiluvos Švč. M. Marijos draugija,

Šiluvos Piligrimų centras,

Šiluvos parapija