Trečioji mokslinė konferencija Šiluvoje kvies kalbėti apie kūrybiškumą

Birželio 12 d. į Šiluvos šventovę kviečiami sugrįžti mokslo piligrimai bei drauge diskutuoti krikščionybės ir kūrybiškumo tema. Būti kūrybiškam – Dievo pašaukimas žmogui. Pradžios knygoje skaitome, jog Viešpats Kūrėjas sukuria žmogų kaip mažąjį kūrėją, pašauktą bendradarbiauti didžiajame ir besitęsiančiame kūrinijos kūrimo akte. Būti žmogumi savaime reiškia atspindėti Dievo kūrybiškumą savuoju kūrybiškumu. Vis dėlto kūrybiškumas tarsi įkalina. Postmodernioje visuomenėje elgtis kūrybiškai tampa ne tik mados šauksmu, bet ir imperatyvu kiekvienam žmogui. Susiformuoja tokios sąvokos kaip kūrybinės industrijos, kūrybos ekonomika, dėl kurių kūrybiškumas tampa privalomas. Gyvenant informacijos amžiuje, socialiniai tinklai įgalina kiekvieną būti kūrėju. Tačiau ar tai nemenkina pačios kūrybos kaip išimtinės ir pakylėtos veiklos sampratos? Ar kūryba netampa vienadiene, profaniška, nenešančia ilgalaikių gyvenimo pokyčių?

III tarptautinė mokslinė konferencija Šiluvoje skirta nagrinėti fundamentalią kūrybos ir kūrybiškumo sampratą teologijos ir kitų mokslų požiūriu, tarpdiscipliniškai pažvelgti į kūrybos problematiką įvairiose žmogaus gyvenimo ir veiklos sferose.

Konferencijos organizatoriai: VšĮ Šiluvos piligrimų centras ir Vytauto Didžiojo universiteto Katalikų teologijos fakultetas.

Pageidaujantys dalyvauti konferencijoje kviečiami registruotis info@siluva.lt

PROGRAMA

Birželio 12 d. Šiluvos piligrimų centras

10.50 – 11.00 Sveikinimo žodis.

11.00 – 11.15 Doc. dr. Kastytis Rudokas „Šiluvos Švč. Mergelės Marijos Apsireiškimo koplyčia. A. Vivulskio genijus kuriant ex nihilo“

11.15 – 11.30 Milda Vitkutė „Benedikto XVI liturgijos teologija: kūrybiškumas kaip egzistencinės tuštumos maskavimas“

11.30 – 11.45 Kun. dokt. br. Vidas Labanauskas OCD „Šv. Jėzaus Teresė Avilietė:  moters kūrybiškumas ir drąsa XXI amžiui“

11.45 – 12.00 s. dokt. Dominyka – Violeta Slepikaitė „Didysis Meilės įsakymas: Jn 13,34 – galia kūrybiškumui“

12.00 – 12.30 Diskusija

14.00 – 14.15 Kun. dr. Nerijus Pipiras „Tremtinių religinė kūryba kaip vilties ženklas: maldaknygė „Marija, gelbėki mus“

14.15 – 14.30 Prof. dr. Rasa Čepaitienė „Kūrybiškumas ir pasipriešinimas: disidentų būdai apgauti sistemą“

14.30 – 14.45 Kun. dr. Modris Lācis „Tiltas ir upė: teologinių įvaizdžių taikymo kūrybiškumas šv. Kotrynos Sienietės tekstuose“

14.45 – 15.00 Kun. prof. dr. Rimantas Skinkaitis “Antropologiniai ir teologiniai žmogaus kūrybiškumo aspektai”

15.00 – 15.30 Baigiamoji diskusija

18.00 Šv. Mišios Švč. Mergelės Marijos Apsireiškimo koplyčioje

Birželio 13 d. Švč. Mergelės Marijos diena Šiluvoje

Programa:

Išvakarėse, birželio 12 d. nuo 22 valandos vyks Švenčiausiojo Sakramento Adoracija. Budėjimas ir maldos vyks visą naktį iki birželio 13 d. 7 val. ryto.

7.00 Šv. Mišios (Bazilikoje)

8.00 Šv. Mišios (Apsireiškimo koplyčioje)

9.00 Šv. Mišios (Apsireiškimo koplyčioje)

10.00 Šv. Mišios (Bazilikoje)

10.45 Švč. Sakramento adoracija (Bazilikoje)

11.00 Katechezė

11.30 Rožinio malda ir Mergelės Marijos litanija (Bazilikoje)

12.00 Pagrindinės šv. Mišios (Bazilikoje)

14.00 Iniciatyva „Šiluvoje skaitome“ – doc. dr. Kastyčio Rudoko monografijos „Totalinis paveldas“ pristatymas Šiluvos piligrimų centre. Dalyvauja monografijos autorius ir Raseinių rajono savivaldybės vyriausiasis architektas Armandas Mockus. Moderuoja prof. dr. Rasa Čepaitienė

 

Konferencijos mokslinis komitetas:

Pirmininkas: doc. dr. Benas Ulevičius

Pavaduotojas: dr. Kastytis Rudokas

Nariai: prof. dr. Žanete Narkēviča, prof. dr. Marek Chmielewsky, doc. dr. Piotr T. Nowakowski, prof. dr. Birutė Obelenienė, prof. dr. Artūras Lukaševičius

 

Konferencijos organizacinis komitetas:

Pirmininkė: Silvija Čižaitė-Rudokienė

Nariai: Kun. Robertas Urbonavičius, doc. dr. Kastytis Rudokas

Organizatoriai: VšĮ Šiluvos piligrimų centras ir Vytauto Didžiojo universiteto Katalikų teologijos fakultetas

Konferencijos globėjas: Arkivyskupas Kęstutis Kėvalas

Konferencijos partneriai: Kauno arkivyskupija, Raseinių krašto istorijos muziejus

Informaciniai rėmėjai: Marijos Radijas, internetinis portalas Raseinių naujienos, internetinis portalas Mano Raseiniai