Konferencijos data: 2022 m. birželio 15-16 d. nuotoliniu būdu „Zoom“ platformoje

Išradimai, atradimai ir inovacijos – neatsiejama žmonijos istorijos ir tapatybės dalis. Šiandien gyvename inovacijų epochoje – vis plačiau diskutuojama apie dirbtinio intelekto pritaikymą, socialinių pokyčių gausą bei gyvenimą ketvirtosios pramonės revoliucijos pike. Socialinės ir techninės naujovės leidžia žmonijai kokybiškai atsinaujinti, tačiau neretai sukelia ir nepageidaujamų padarinių.

Todėl konferencijos tikslas yra įvertinti išradimų, atradimų ir inovacijų reikšmę, vykusius, vykstančius ir būsimus procesus per krikščioniškosios pasaulėvokos prizmę bei pasitelkti aiškinimui tarpdisciplininę mokslinę refleksiją.

Krikščionybė, pati būdama didžiausia Vakarų pasaulio inovacija, dėl kurios tiesioginės ir netiesioginės įtakos atsišakojo tūkstančiai sekuliarių naujovių, skatina techninių bei socialinių naujovių plėtrą bei kritinį jų įvertinimą, kad būtų pasitarnauta integraliam žmogaus klestėjimui. Anot populiaraus filosofo Yuvalio Harari, viduramžiais Vatikanas technologiniu požiūriu buvo Silicio slėnio atitikmuo anuometiniame pasaulyje. Ar šiandien krikščionybė aktyviai dalyvauja inovacijų kūrimo ir plėtros procesuose? Koks jos vaidmuo sprendžiant tokius aktualius klausimus kaip klimato kaita, socialiniai ir technologiniai pokyčiai, vedantys į „takią visuomenę“ (fluid society) ar globalią migraciją?

II tarptautinė mokslinė konferencija Šiluvoje kviečia išsamiau pažvelgti į krikščionybės ir inovacijų santykį bei panagrinėti tikėjimo ir pasaulietinių inovacijų dermės problematiką.

Temos:

– išradimų, atradimų bei inovacijų (technologinių ir / ar socialinių) procesai istoriniu požiūriu, atskleidžiant jų santykį su krikščionybe;

– pasaulietinių inovacijų įtaka Bažnyčios gyvenimui ir krikščionybės raidai;

– krikščionybės ir inovacijų santykio probleminiai aspektai;

– ateities problemų sprendimo būdai remiantis krikščionybės mintimi;

– išradimų, atradimų bei inovacijų teologinė samprata;

– inovacijų pasekmės visuomenei ir individui;

– stebuklo ir techninės pažangos koreliacijos ir skirtybės.

Pranešimų santraukos (iki 200 žodžių) priimamos iki 2022 m. gegužės 23 d. el. p. info@siluva.lt

Mokslinis komitetas:

Pirmininkas: doc. dr. Benas Ulevičius

Pavaduotojas: dr. Kastytis Rudokas

Nariai: prof dr. Elžbieta Osewska; prof. dr. Žanete Narkeviča, prof. dr. Marek Chmielewsky, doc. dr. Piotr T. Nowakowski, prof. dr. Birutė Obelenienė

Organizacinis komitetas

Silvija Čižaitė-Rudokienė, VšĮ Šiluvos piligrimų centras, Lietuva

Kun. Robertas Urbonavičius, Šiluvos parapija, Lietuva

Dr. Kastytis Rudokas, KTU ASI, Lietuva

Organizatoriai: VšĮ Šiluvos piligrimų centras ir Vytauto Didžiojo universiteto Katalikų teologijos fakultetas

Konferencijos globėjas: Arkivyskupas Kęstutis Kėvalas

Konferencijos partneriai: Kauno arkivyskupija, Raseinių rajono savivaldybė, VšĮ „Atrask Raseinius“

Informaciniai rėmėjai: Marijos Radijas, interneto dienraštis Bernardinai.lt

Kvietimas:  II tarptautinė mokslinė konferencija Šiluvoje