Didysis Ketvirtadienis

Šv. Mišių, Eucharsitijos ir kunigystės įsteigimo diena

18.00 val. Šv. Mišios (Bazilikoje). Po Šv. Mišių procesija į Garbinimo altorių

Švč. Sakramento Adoracija vyks iki 22.00 val.

Didysis Penktadienis

Jėzaus Kristaus mirties diena

18.00 val. Kryžiaus pagerbimo pamaldos (Bazilikoje). Po pamaldų – procesija į kapą

Didysis Šeštadienis

20.00 val. Šv. Mišios (Bazilikoje)

Prašome atsinešti žvakes Žiburių liturgijai ir Krikšto pažadų atnaujinimui

Sekmadienis

Šv. Velykos

8.00 val. Prisikėlimo Šv. Mišios ir procesija (Bazilikoje)

12.00 Šv. Mišios (Bazilikoje)

Pirmadienis

12.00 val. Šv. Mišios (Bazilikoje)