Šiluvos piligrimų centro darbo laikas liepos 30 d.

Primename ir kviečiame, 𝐥𝐢𝐞𝐩𝐨𝐬 𝟑𝟎 𝐝. 𝟏𝟐 𝐯𝐚𝐥. Š𝐢𝐥𝐮𝐯𝐨𝐬 𝐁𝐚𝐳𝐢𝐥𝐢𝐤𝐨𝐣𝐞 dalyvauti klebono išleistuvių šv. Mišiose. Po jų - renkamės Jono Pauliaus II namuose,…


Ligonių diena Šiluvoje

Paskutinį mėnesio penktadienį - liepos 28 d. kviečiame į vidinio išgydymo pamaldas su misionieriais iš Lenkijos egzorcistu kun. Jan Reczek ir…


Klebono Erasto Murausko išleistuvės

Kviečiame į Šiluvos parapijos klebono išleistuves, kurios įvyks liepos 30 d. 12 val. drauge melsimės šv. Mišiose Šiluvos bazilikoje. Po šv. Mišių -…


Liepos 13-oji - Marijos diena Šiluvoje

Liepos13-ąją dieną kviečiame drauge susitikti Šiluvoje. 13-osios dienos programa: 7.00 val. Šv. Mišios (Bazilikoje) 8.00 val. Šv. Mišios…


Šiluvoje skaitome. Apsčiai gyvenimo: skaistumo dorybė kunigams ir vienuoliams

O taip, Jūs atspėjote: knygą tokiu pavadinimu, be kunigų ir vienuolių, kuriems ji tiesiogiai skirta, gali paimti į rankas tik tie nabagai, kuriems...…


Šiluva ir totalinis paveldas

Šiluvoje birželio mėnesį drauge skaityti kviesta dr. Kastyčio Rudoko monografiją "Totalinis paveldas". Monografijos objektas – autorinis „totalinio…


KAIP LANKANT ŠILUVĄ, APSILANKYTI ROMOJE

Tvankų ir karštą 352 metų rugpjūčio 5 d. rytą, romiečiai skubėjo savo akimis išvysti nematytą reginį, - ant vienos iš Amžinojo miesto kalvų…


Vyrų maldos grupė!

Nuo liepos 5 dienos vyrai kviečiami į maldos bendrystę. Susitikimai vyks trečiadieniais po 18.00 šv. Mišių Šiluvos piligrimų centre. Susitikim…


Ligonių diena Šiluvoje

Birželio 30 – oji Ligonių diena Šiluvoje. Melsimės fizinio ir dvasinio išgijimo Šiluvos Dievo Motinos Ligonių Sveikatos užtarimu. 12.00 Šv. Mišios.…


Rūpintojėlių paroda- „Tėvas, kuris rūpinasi“

„Tėvas, kuris rūpinasi“ Besirūpinančio tėvo provaizdis – tai neatsiejama krikščionybės, bet tuo pačiu ir itin unikali lietuvybės dalis, kaip ir…