Koncertas skirtas paminėti Šv. Jono Pauliaus II 30 - ąsias metines Šiluvos Švč. Mergelės Marijos Gimimo bazilikoje

Koncerte skambės giesmės iš ciklo „Begalinė meilė“, užsienio ir lietuvių kompozitorių vokalinė ir instrumentinė muzika, tekstai iš šv. Jono Pauliaus II kalbų. Dalyvauja: solistas Mindaugas Zimkus, pianistė Audronė Juozauskaitė, smuikininkė Ilona Klusaitė, kun. Martynas Povylaitis SC.

19,30 Šiluvos Švč. Mergelės Marijos Gimimo bazilikoje/


Šilinės. ŠV. JONAS PAULIUS II

17. 30 val. Rožinis Apsireiškimo koplyčioje.

18.00 val. Atlaidų pradžios šv. Mišios ir Valandų liturgija (Vakarinė) Apsireiškimo koplyčioje. Meldžiame šventojo Jono Pauliaus II užtarimo atvyksiantiems piligrimams.

Po šv. Mišių – procesija su Švenčiausiuoju Sakramentu į Baziliką. Naktinės adoracijos pradžia iki rugsėjo 8 d.