Šilinės. ŠV. JONAS PAULIUS II

17. 30 val. Rožinis Apsireiškimo koplyčioje.

18.00 val. Atlaidų pradžios šv. Mišios ir Valandų liturgija (Vakarinė) Apsireiškimo koplyčioje. Meldžiame šventojo Jono Pauliaus II užtarimo atvyksiantiems piligrimams.

Po šv. Mišių – procesija su Švenčiausiuoju Sakramentu į Baziliką. Naktinės adoracijos pradžia iki rugsėjo 8 d.