Marijos diena Šiluvoje

Lapkričio 13-ąją Šiluvos piligriminėje šventovėje švenčiame mažuosius atlaidus – Marijos dieną ir meldžiamės visai Lietuvai aktualiomis bei kiekvienam piligrimui svarbiomis intencijomis, ypač už taiką.
APSIREIŠKIMO koplyčioje
8 val. šv. Mišios
9 val. šv. Mišios
ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS GIMIMO bazilikoje
7 val. šv. Mišios
10 val. šv. Mišios
10.45 val. Švč. Sakramento adoracija
11 val. katechezė vyskupas Saulius Bužauskas
11.30 val. Rožinio malda ir Švč. Mergelės Marijos litanija
12 val. iškilmingos šv. Mišios
13.30 val. Švč. Sakramento adoracija (iki 16 val. )
14 val. Rožinio malda
15 val. Gailestingumo vainikėlis
Vykdomos transliacijos: Arkivyskupijos, Šiluvos šventovės, Delfi bei „Marijos radijo“ kanalais

Lapkričio 13-ąją Šiluvos piligriminėje šventovėje švenčiame mažuosius atlaidus – Marijos dieną

Lapkričio 13-ąją Šiluvos piligriminėje šventovėje švenčiame mažuosius atlaidus – Marijos dieną ir meldžiamės visai Lietuvai aktualiomis bei kiekvienam piligrimui svarbiomis intencijomis, ypač už taiką. Piligrimams talkina Jurbarko dekanatas.

Lapkričio 12d.

Naktinė Švč. Sakramento adoracija su  Marijos radiju. Pradedama 22val. ir baigiama 7val. šv. Mišiomis.

Lapkričio 13d.
APSIREIŠKIMO koplyčioje
8 val. šv. Mišios
9 val. šv. Mišios
ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS GIMIMO bazilikoje
7 val. šv. Mišios
10 val. šv. Mišios
10.45 val. Švč. Sakramento adoracija
11 val. katechezė vyskupas Saulius Bužauskas
11.30 val. Rožinio malda ir Švč. Mergelės Marijos litanija
12 val. iškilmingos šv. Mišios
13.30 val. Švč. Sakramento adoracija (iki 16 val. )
14 val. Rožinio malda
15 val. Gailestingumo vainikėlis
Vykdomos transliacijos: Arkivyskupijos, Šiluvos šventovės, Delfi bei „Marijos radijo“ kanalais

PADĖKOS DIENA

Rugsėjo 15 d., penktadienis, Švč. Mergelė Marija Sopulingoji.

Atsisiųsti išsamią programą Word formatu: Rugsejo 15d. 2023 programa

8.00 ŠV. MIŠIOS (Apsireiškimo koplyčioje)

9.00 ŠV. MIŠIOS (Apsireiškimo koplyčioje)

9.00 Rytmetinė Valandų liturgija (Bazilikoje)

9.30 Marijos valandos (Bazilikoje)

10.00 ŠV. MIŠIOS (aikštėje)

11.00 Liturginė katechezė (aikštėje)

11.30 Rožinio malda (aikštėje)

12.00 Švč. Mergelės Marijos litanija ir pagrindinės šv. Mišios (aikštėje)

14.00 Rožinio malda (Bazilikoje)

14.30 Pokalbis apie girdėtą katechezę („Šiluvos Terasoje“)

15.00 Gailestingumo vainikėlis (Bazilikoje)

15.30 Rožinio malda (Apsireiškimo koplyčioje)

16.00 Kryžiaus Kelias – piligrimystėje nuo Šiluvos šilo iki Apsireiškimo koplyčios.

16.00 ŠV. MIŠIOS (Apsireiškimo koplyčioje)

17.00 Rožinio malda (Bazilikoje)

17.30 Vakarinė Valandų liturgija (Bazilikoje)

18.00 ŠV. MIŠIOS (Bazilikoje)

ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJA nuo 9 val. iki 18 val. BAZILIKOJE.

Piligrimų sielovadoje talkina RASEINIŲ dekanatas.


MOKSLO IR UGDYMO DIENA

Rugsėjo 14 d., ketvirtadienis ŠV. KRYŽIAUS IŠAUKŠTINIMAS. Meldžiamės su darželių, mokyklų, kolegijų, universitetų bendruomenėmis.

Atsisiųsti išsamią programą Word formatu: Rugsejo 14d. 2023 programa

8.00 ŠV. MIŠIOS (Apsireiškimo koplyčioje)

9.00 ŠV. MIŠIOS (Apsireiškimo koplyčioje)

9.00 Rytmetinė Valandų liturgija (Bazilikoje)

9.30 Marijos valandos (Bazilikoje)

10.00 Knygos pristatymas (Piligrimų centre)

10.00 ŠV. MIŠIOS (aikštėje)

11.00 Liturginė katechezė (aikštėje)

11.30 Rožinio malda (aikštėje)

12.00 Švč. Mergelės Marijos litanija ir pagrindinės šv. Mišios (aikštėje)

14.00 Rožinio malda (Bazilikoje)

14.30 Pokalbis apie girdėtą katechezę („Šiluvos Terasoje“)

15.00 Gailestingumo vainikėlis (Bazilikoje)

15.30 Rožinio malda (Apsireiškimo koplyčioje)

16.00 Knygos pristatymas (Piligrimų centre)

16.00 Kryžiaus Kelias – piligrimystėje nuo Šiluvos šilo iki Apsireiškimo koplyčios

16.00 ŠV. MIŠIOS (Apsireiškimo koplyčioje)

17.00 Vakarinė Rytmetinė Valandų liturgija

17.15 Rožinio malda (procesijoje nuo Apsireiškimo koplyčios)

18.00 ŠV. MIŠIOS (Bazilikoje)

Piligrimų sielovadoje talkina UKMERGĖS dekanatas.


SIELOVADOS IR PASIŠVENTIMO DIEVUI DIENA

Rugsėjo 13 d., trečiadienis, Meldžiamės su kunigais, diakonais, seminaristais, Dievui pašvęstaisiais, katechetais ir visais Viešpaties vynuogyno darbininkais.

Atsisiųsti išsamią programą Word formatu: Rugsejo 13d. 2023 programa

8.00 ŠV. MIŠIOS (Apsireiškimo koplyčioje)

9.00 ŠV. MIŠIOS (Apsireiškimo koplyčioje)

9.00 Rytmetinė Valandų liturgija (Bazilikoje)

9.30 Marijos valandos (Bazilikoje)

10.00 Knygos pristatymas (Piligrimų centre)

10.00 ŠV. MIŠIOS (aikštėje)

10.00 AKATISTAS – Apreiškimo Švenčiausiajai Dievo Gimdytojai himnas (Apsireiškimo koplyčia)

11.00 Liturginė katechezė (aikštėje)

11.30 Rožinio malda (aikštėje)

12.00 Švč. Mergelės Marijos litanija ir pagrindinės šv. Mišios (aikštėje)

14.00 Rožinio malda (Bazilikoje)

14.30 Pokalbis apie girdėtą katechezę („Šiluvos Terasoje“)

15.00 Gailestingumo vainikėlis (Bazilikoje)

15.30 Rožinio malda (Apsireiškimo koplyčioje)

16.00 Knygos pristatymas (Piligrimų centre)

16.00 Kryžiaus Kelias – piligrimystėje nuo Šiluvos šilo iki Apsireiškimo koplyčios.

16.00 ŠV. MIŠIOS (Apsireiškimo koplyčioje)

17.00 Vakarinė Valandų liturgija (Bazilikoje)

17.15 Rožinio malda (procesijoje nuo Apsireiškimo koplyčios)

17.45 Liturginė katechezė (aikštėje)

18.00 ŠV. MIŠIOS (aikštėje)

 • ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJA nuo 9 val. iki 21 val. BAZILIKOJE
 • Turiu Tau laiko palapinė, vieta pokalbiams ir išpažinčiai.
 • Kviečiame apsilankyti piligrimų kiemelyje, esančiame priešais Apsireiškimo koplyčią. Kava ir arbata vaišina JURBARKO dekanato Caritas savanoriai.
 • 10 ir 16 val. Piligrimų centre knygos šeimai „Lobis. Slapta kelionė į Šiluvą“ pristatymas. Knygos autorės ses. Danguolė Gervytė ir Jūratė Tamošiūnaitė – Karašauskienė. Taip pat su knygos autorėmis galėsite susitikti „Artumos“ leidyklos palapinėje. Vaikus kviečiame žaisti stalo žaidimą „Kelionė į Šiluvą“, kurį sukūrė Mykolas Karašauskas. Žaidimą galima įsigyti kartu su knyga.
 • KATALIKIŠKA SPAUDA – baltos palapinės aikštės gale
 • Religinių daiktų mainytuvių palapinė „Prikelk naujam gyvenimui“ prie PIC
 • ŠVIESOS KOPLYTĖLĖ.
 • Prašome prisidėti prie Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos bažnyčios statybos II etapo.
 • Aukos Šv. Mišioms

Piligrimų sielovadoje talkina JURBARKO dekanatas.


ŠEIMŲ IR JAUNIMO DIENA

Meldžiamės su jaunimu, mamomis, tėčiais, vaikais, močiutėmis, seneliais ir užsienyje gyvenančiais lietuviais.

tsisiųsti išsamią programą Word formatu: Rugsejo 9d 2023 informacija

8.00 ŠV. MIŠIOS (Apsireiškimo koplyčioje)

9.00 ŠV. MIŠIOS (Apsireiškimo koplyčioje)

9.00 Rytmetinė Valandų liturgija (Bazilikoje)

9.30 Marijos valandos (Bazilikoje)

10.00 Knygos pristatymas (piligrimų centre)

10.00 ŠV. MIŠIOS (aikštėje)

11.00 Liturginė katechezė (aikštėje)

11.30 Rožinio malda (aikštėje)

12.00 Švč. Mergelės Marijos litanija ir pagrindinės šv. Mišios (aikštėje)

14.00 Rožinio malda (Bazilikoje)

14.30 Pokalbis apie girdėtą katechezę („Šiluvos Terasoje“)

15.30 Rožinio malda (Apsireiškimo koplyčioje)

16.00 ŠV. MIŠIOS (Aikštėje lenkų kalba)

16.00 Kryžiaus Kelias – piligrimystėje nuo Šiluvos šilo iki Apsireiškimo koplyčios.

16.15 Knygos pristatymas (piligrimų centre)

17.00 Vakarinė Valandų liturgija (Apsireiškimo koplyčioje)

17.00 Rožinio malda (procesijoje nuo Apsireiškimo koplyčios)

17.45 Liturginė katechezė (aikštėje)

18.00 ŠV. MIŠIOS (aikštėje)

19.30 Bazilikoje koncertas „TOTUS TUUS“,  skirtas paminėti šv. Jono Pauliaus II vizito Lietuvoje 30 – ąsias metines.

21.00 ŽIBURIŲ PROCESIJA APLINK ŠILUVĄ

 • ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJA nuo 9 val. per naktį BAZILIKOJE.
 • Turiu Tau laiko palapinė, kvietimas atlikti išpažintį.
 • 10 ir 16 val. Piligrimų centre knygos šeimai „Lobis. Slapta kelionė į Šiluvą“ pristatymas. Knygos autorės ses. Danguolė Gervytė ir Jūratė Tamošiūnaitė – Karašauskienė. Taip pat su knygos autorėmis galėsite susitikti „Artumos“ leidyklos palapinėje. Vaikus kviečiame žaisti stalo žaidimą „Kelionė į Šiluvą“, kurį sukūrė Mykolas Karašauskas. Žaidimą galima įsigyti kartu su knyga.
 • Po Šv. Mišių „Katalikų pasaulio“ leidyklos knygos pristatymas – Šv. Hildegarda Bingietė Laikų pradžios ir pabaigos vizijos ir kiti apreiškimai (aikštėje)
 • Nuo 10 iki 15 val. Kauno klinikų kraujo centras kviečia į donorystės akciją aikštės gale.
 • Rugsėjo 10 d. 14 val. Knygos pristatymas (aikštėje) - Krysztof Wons SDS – Vis graži Lectio divina su Marija; „Magnificat“ leidiniai – kviečia į naujausios arkivyskupo emerito Liongino Virbalo SJ knygos „Sekmadienių stabtelėjimai. Evangelijų meditacijos“ pristatymą.
 • 30 val. šv. Mišių BAZILIKOJE vyks koncertas „TOTUS TUUS“, skirtas paminėti šv. Jono Pauliaus II vizito Lietuvoje 30 – ąsias metines. Koncerte skambės giesmės iš ciklo „Begalinė meilė“, užsienio ir lietuvių kompozitorių vokalinė ir instrumentinė muzika, tekstai iš šv. Jono Pauliaus II kalbų.
 • Rugsėjo 9 d. Kviečiame apsilankyti piligrimų kiemelyje, esančiame priešais Apsireiškimo koplyčią. Kava ir arbata vaišina RASEINIŲ dekanato Caritas savanoriai.
 • Šiame kiemelyje po 12 val. Šv. Mišių išgirdę seminaristo liudijimą, apie seminaristų gyvenimą ir pašaukimą galite ateiti pasikalbėti su seminaristais.
 • KATALIKIŠKA SPAUDA – baltos palapinės aikštės gale.
 • Kviečiame aplankyti piligrimų informacijos centrą.
 • Liaudato Si palapinė – religinių daiktų mainytuvių palapinė.

ŠVIESOS KOPLYTĖLĖ, kur galima uždegti žvakes skirtingomis maldos intencijomis.

Piligrimų sielovadoje talkina Raseinių dekanatas.


Paskutinis vasaros sekmadienis Šiluvoje: piligrimų padėkos malda už Lietuvos laisvės stebuklą

Paskutinis vasaros sekmadienis, rugpjūčio 27-oji, Šiluvos apylinkėse bei Švč. Mergelės Marijos Gimimo bazilikoje tradiciškai suskambėjo piligrimų padėkos malda už Lietuvos nepriklausomybės stebuklą. Ilgus penkis sovietinės okupacijos dešimtmečius Dievas palaikė laisvės viltį Jį mylinčių žmonių širdyse, o paskui išgelbėjo apdovanodamas laisve.

„Brangūs broliai ir seserys, susirinkome į Šiluvą dėkoti už laisvę piligriminio žygio malda, prisimindami ir mūsų didvyrius, kurie padovanojo šia dovaną savo ištikimybe Viešpačiui ir kantrybe laukiant tos didelės Dievo malonės – laisvės, ištikusios per Mergelės Marijos užtarimą“, – sakė Kauno arkivyskupas metropolitas Kęstutis Kėvalas, kai piligrimai po beveik trijų valandų padėkos žygio dviejose eisenose pėsčiomis Šiluvos aikštėje džiaugsmingai sveikino Šiluvos Dievo Motiną ir visi drauge atskubėjo į Baziliką švęsti Padėkos Eucharistijos.

Kauno kurijos organizuotas žygis startavo prie šv. Jono Pauliaus II paminklo Šiluvoje. Su gera nuotaika, džiaugsmingai ne tik Kauno krašto piligrimai, Jono Pauliaus II piligrimų centro savanoriai, bet ir gausiu būriu, iš vakaro užbaigę tarptautinį susitikimą Šiluvoje, dalyvavusieji Dievo Motinos komandų judėjimo sutuoktiniai iš Lietuvos bei Latvijos – jaunos šeimos, daugelis ir su savo atžalomis – buvo pasveikinti Kauno arkivyskupo.

Vėliau ši piligrimų eisena su Rožinio malda keliavo 7 km kelią Šiluvos apylinkėse, o Kryžiaus kelio apmąstymu užbaigė piligrimystę per Šiluvos šilą. Einant čia koplytstulpiais paženklintą Jėzaus kančios kelią ir turint širdyje taip pat ir mūsų tautos laisvės kankinius, maldai buvo panaudotos Kryžiaus kelio meditacijos, nuskambėjusios šiemet Pasaulio jaunimo dienose Lisabonoje. Maldos tekstus parengė kunigas Artūras Kazlauskas.

Šiaulių vyskupija savo krašto žmones buvo pakvietusi tradiciškai keliauti nuo Tytuvėnų. Šiauliečiai į Šiluvą buvo atlydėti nuolatinio, nepavargstančio ir uždegančio entuziazmu tokių eisenų vadovo Šiaulių vyskupo Eugenijaus Bartulio.

Iškilmingai Eucharistijai pilnoje Šiluvos bazilikoje vadovavo arkivyskupas Kęstutis Kėvalas, koncelebravo žygyje kartu keliavę kardinolas Sigitas Tamkevičius SJ, Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, Kauno arkivyskupijos augziliaras vyskupas Saulius Bužauskas, Šiaulių vyskupijos kancleris kunigas Rimantas Žaromskis. Prie altoriaus, kaip ir eisenoje, patarnavo diakonai Darius Chmieliauskas ir Audrius Jesinskas.

Homiliją pasakęs Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis prisiminė Eucharistijos bičiulių sąjūdį, kai kurie jo vadovai, kaip ses. Jadvyga Gema Stanelytė SJE, Mečislovas Jurevičius tiesiogiai patyrė už žygių į Šiluvą organizavimą sovietų valdžios represijų, bet jie ir visi kiti geros valios žmonės drąsiai sakė ir tikėjo: norime gyventi laisvoje Lietuvoje!

Šia proga buvo padėkota Lietuvos bičiuliams – tarptautinei organizacijai „Tradicija, šeima, nuosavybė“ (TFP), kuri buvo surinkusi 5 mln. parašų ir perdavusi SSSR vadovams, kad laisvė Lietuvai turi būti sugrąžinta. TFP nariai 30 metų kasmet atvyksta į piligriminius žygius Šiluvoje, keliaudami nuo Tytuvėnų su Fatimos Dievo Motinos statula.

„Turim sekti gerais pavyzdžiais ir eiti ten, kur kviečia Kristus“, – sakė vyskupas Eugenijus, atkreipdamas dėmesį į šv. Jono Pauliaus II žodžius, kuriuos Šventasis Tėvas pasakė 1993 metais savo aplankytos Lietuvos žmonėms: būkite laimingi ir ištikimi Kristui! Popiežius Jonas Paulius II, be kita, ragino ir šeimas, kad jos sugrįžtų prie maldos, sakydamas, kad šeimos, kurios kartu meldžiasi, kartu ir gyvena.

„Kaip svarbu šeimoje pasijusti taip, kaip mažoje šventovėje, kurioje vaikai gauna tvirtus tikėjimo pagrindus ir gali drąsiai liudyti Kristų kasdienybėje šitame audringame pasaulyje“, – kalbėjo Šiaulių vyskupas, pasidalijęs su šeimomis paraginimu ir lūkesčiu, kad jos dar labiau pažintų ir pamiltų Jėzų kas rytą ir vakarą atsiversdamos ir skaitydamos Šventojo Rašto knygą.

Žvelgdamas į sekmadienio Evangeliją (Mt 16, 13–20) vyskupas Eugenijus Bartulis, be kita atkreipė dėmesį, jog ji nuveda į Pilypo Cezarėją Šventojoje Žemėje, kur šventajam Petrui, silpnam, nuodėmingam žmogui, Jėzus paveda vadovauti savo Bažnyčiai, kurios pragaro vartai nenugalės.

„Pragaro vartai nenugalės Bažnyčios, bet mums svarbu būti ištikimiems“, – sakė Šiaulių ganytojas.

Užbaigdamas savo homiliją, vyskupas E. Bartulis pabrėžė, jog trokšdami Tėvynei tikrosios laisvės, kad ji išsilaisvintų iš įvairių, žmones varginančių priklausomybių, turime sugrįžti prie Kristaus ir priklausyti tik Jam. Tada, ganytojo žodžiais, būtume drąsūs ir ištikimi, laimingi ir garbingi savo tautos piliečiai, einantys tikėjimo, meilės ir džiaugsmo keliu.

Eucharistijos pabaigoje arkivyskupas Kęstutis Kėvalas padėkojo už uždegantį žodį vyskupui Eugenijui Bartuliui, visiems ganytojams bei piligrimams, pakvietė į artėjančią didžiausią tikėjimo šventę Šiluvoje – Švč. Mergelės Marijos Gimimo atlaidus, kuriuos čia švęsime nuo rugsėjo 7 iki rugsėjo 15 d.

Laisvės sekmadienio Eucharistija užbaigta Šiluvos parapijos choro (vadovas Vytautas Šveikauskas) jautriai sugiedota „Marija, Marija“.

 

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

 

 


Marijos diena Šiluvoje

Rugpjūčio 13-ąją Šiluvos piligriminėje šventovėje švenčiame mažuosius atlaidus – Marijos dieną ir meldžiamės visai Lietuvai aktualiomis bei kiekvienam piligrimui svarbiomis intencijomis, ypač už taiką. Piligriminę kelionę rengia Kauno I dekanatas.

𝐑𝐮𝐠𝐩𝐣ūč𝐢𝐨 𝟏𝟑 𝐝.
APSIREIŠKIMO koplyčioje
8 val. šv. Mišios
9 val. šv. Mišios
ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS GIMIMO bazilikoje
7 val. šv. Mišios
10 val. šv. Mišios
10.45 val. Švč. Sakramento adoracija
11 val. katechezė.
11.30 val. Rožinio malda ir Švč. Mergelės Marijos litanija.
12 val. iškilmingos šv. Mišios.
13.30 val. Švč. Sakramento adoracija (iki 16 val. )
14 val. Rožinio malda
15 val. Gailestingumo vainikėlis
Vykdomos transliacijos: Arkivyskupijos, Šiluvos šventovės, Delfi bei „Marijos radijo“ kanalais

Marijos diena Šiluvoje

Rugpjūčio 13-ąją Šiluvos piligriminėje šventovėje švenčiame mažuosius atlaidus – Marijos dieną ir meldžiamės visai Lietuvai aktualiomis bei kiekvienam piligrimui svarbiomis intencijomis, ypač už taiką. Piligriminę kelionę rengia Kauno I dekanatas.
𝐑𝐮𝐠𝐩𝐣ūč𝐢𝐨 𝟏𝟐 𝐝.
Naktinė Švč. Sakramento adoracija su „Marijos radiju“. Pradedama 22 val. ir baigiama 7 val. šv. Mišiomis.
𝐑𝐮𝐠𝐩𝐣ūč𝐢𝐨 𝟏𝟑 𝐝.
APSIREIŠKIMO koplyčioje
8 val. šv. Mišios
9 val. šv. Mišios
ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS GIMIMO bazilikoje
7 val. šv. Mišios
10 val. šv. Mišios
10.45 val. Švč. Sakramento adoracija
11 val. katechezė.
11.30 val. Rožinio malda ir Švč. Mergelės Marijos litanija.
12 val. iškilmingos šv. Mišios.
13.30 val. Švč. Sakramento adoracija (iki 16 val. )
14 val. Rožinio malda
15 val. Gailestingumo vainikėlis
Vykdomos transliacijos: Arkivyskupijos, Šiluvos šventovės, Delfi bei „Marijos radijo“ kanalais

Švenčiausios Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų iškilmės Šiluvoje

Rugpjūčio 15 d. Švenčiausios Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų iškilmių metu Š𝐯. 𝐌𝐢š𝐢𝐨𝐬 𝐚𝐮𝐤𝐨𝐣𝐚𝐦𝐨𝐬 𝐁𝐚𝐳𝐢𝐥𝐢𝐤𝐨𝐣𝐞 𝟏𝟎.𝟎𝟎 𝐯𝐚𝐥. 𝐢𝐫 𝟏𝟐.𝟎𝟎 𝐯𝐚𝐥.
𝐓𝐚𝐢𝐩 𝐩𝐚𝐭 𝐩𝐫𝐢𝐦𝐞𝐧𝐚𝐦𝐞, 𝐣𝐨𝐠 š𝐢ą 𝐝𝐢𝐞𝐧ą 𝐩𝐢𝐥𝐢𝐠𝐫𝐢𝐦𝐚𝐢 𝐭𝐮𝐫𝐢 𝐠𝐚𝐥𝐢𝐦𝐲𝐛ę 𝐠𝐚𝐮𝐭𝐢 𝐀𝐭𝐥𝐚𝐢𝐝𝐮𝐬 Š𝐢𝐥𝐮𝐯𝐨𝐣𝐞.
Visuotiniams atlaidams pelnyti sąlygos yra įprastos: atlikti išpažintį (būti atlikus bent prieš kelias savaites), sudalyvauti Šventosiose Mišiose ir priimti Komuniją, pasimelsti Šventojo Tėvo
intencija – „Melskime, kad Pasaulinė jaunimo diena Lisabonoje padėtų jaunuoliams pradėti savo kelionę ir gyvenimu liudyti Evangeliją. Melskimės kad baigtųsi karas Ukrainoje“ bei sukalbant Tėve Mūsų ir Tikėjimo išpažinimą.