Akcijos tikslas

Padėti įsijungti kuo daugiau žmonių į užtarimo maldą už koronaviruso pandemijos paliestuosius ir sudaryti galimybę juos paremti savo auka.

Mes visi kartu

Pasitikėdami Dievu, užsikrėtimų ir mirčių statistiką galime atsverti malda, palaikymu, viltimi ir vienybe pildydami Šviesos žemėlapį.

Malda už Tave

Kasdien 19 val. (sekmadienį 12 val.) Šiluvoje aukojamos ir tiesiogiai transliuojamos šv. Mišios už visus, kurie įsitraukia į šią akciją.


Kaip jungtis į akciją „Šviesos žemėlapis“?

<img class=”wp-image-12873″ style=”width: 40px;” src=”https://siluva.lt/wp-content/uploads/2020/04/meldziuosi-icon.png” alt=””> Savo malda

1. Pasimelsti pasirinktą rožinio dalį (5 slėpinius) akcijos intencija. Kaip melstis rožinį žiūrėti čia >>.

2. Užsiregistruoti maldos žemėlapyje (spausti raudoną mygtuką) įrašant savo vardą ir gyvenamą miestą, miestelį ar kaimą. Žymintis skaičius atsiras ir didės toje vietoje.

3. Registruotis gali kasdien, vieną kartą dienoje.

4. Tapti apaštalu! Papasakok apie akciją tiems, kurie gyvena šalia ar dar nepažymėtoje vietovėje, kad neliktų malda neapgaubtų ir tuščių miestų bei miestelių!

<img class=”wp-image-12874″ style=”width: 40px;” src=”https://siluva.lt/wp-content/uploads/2020/04/Caritas-icon.png” alt=””> Savo auka

1. Paremti pandemijos paliestuosius, savo auką pervedant į Lietuvos Caritas sąskaitą.

2. Užsiregistruoti paramos žemėlapyje (spausti raudoną mygtuką ir pasirinkti skiltį „Pinigine auka“). Užpildę laukelius būsite nukreipti į aukojimo platformą. Aukų sumą žymintis skaičius augs pažymėtoje vietovėje.

3. Visos  surinktos lėšos bus skirtos pagelbėti labiausiai pandemijos paliestiems  žmonėms – vaikams ir jų šeimoms, vienišiems, vyresnio amžiaus ir savimi savarankiškai pasirūpinti negalintiems.

4. Tavo maldos ir auka mus vienija bei padeda įvykti pokyčiams. Informacija apie lėšų panaudojimą bus teikiama Lietuvos Caritas puslapyje >>.

Šiluvos Švč. Mergele Marija, Ligonių Sveikata, melski už mus!

Gegužės 3 d. – Motinos diena

Akcijai tęsiantis, kviečiame ir toliau ne tik melstis, aukoti, bet ir švęsti kartu! Pirmąjį gegužės sekmadienį minėsime Motinos dieną. Tądien melsimės už visas gyvas ir iškeliavusias mamas, ypatingai kreipdamiesi į visų mūsų ir Dievo Motiną Danguje – Mergelę Mariją.

Šv. Mišios ir ypatingo palaiminimo visoms Mamoms tiesioginė transliacija per LRT televiziją 12.30 val. iš Dievo Motinos Apsireiškimo koplyčios Šiluvoje. Vadovauja paskirtasis Kauno arkivyskupas Kęstutis Kėvalas. Daugiau >>.

O ar žinojote, kad garsiausioje Loreto litanijoje, skirtoje Marijos garbei, į ją, kaip į Motiną, yra 13 kreipinių?

„Šviesos žemėlapio“ kulminacija Šiluvoje balandžio 13-ąją

Akcijos filmukai „Dienos mintis“

Vysk. Kęstučio Kėvalo kvietimas jungtis į Šviesos žemėlapio akciją

Kardinolas Sigitas Tamkevičius SJ apie rožinio maldą

T. Lionginas Virbalas SJ apie buvimą kartu

Kardinolas Sigitas Tamkevičius SJ apie Verbų sekmadienį

Vysk. Algirdas Jurevičius apie Ligonių Sveikatą ir maldą

Raseinių r. savivaldybės mero Andriaus Bautronio kvietimas

„Lietuvos Caritas“ generalinė sekretorė Deimantė Bukeikaitė apie Šviesos kelionę

Apaštalinio nuncijaus arkivyskupo dr. Petar Antun Rajič Velykinis sveikinimas ir palaiminimas

Gabija apie darbą skubios pagalbos skyriuje

Br. Egidijus apie progą grįžti prie esmės

Andrius apie džiaugsmą atsiliepiant į savo pašaukimą

Dainius Varnas apie pasitikėjimą negandų metu

Rūta Krencienė apie mūsų laiko ženklą

Br. Jonas apie kelionę link Sekminių

Jei turi klausimų:

+370 686 15225
+370 615 85347


Akcijos draugai:

Kauno arkivyskupija | Raseinių rajono savivaldybė | VšĮ „Atrask Raseinius“ | Šiluvos parapija | Lietuvos Caritas