• Pirmoji Šiluvos bažnyčia įsteigta 1475 m. rugsėjo 1 d. ir jai suteiktas Mergelės Marijos Gimimo vardas.
  • Miestelis žemėlapyje pirmą kartą paminėtas 1613 m.
  • Po reformacijos atgavus katalikų žemes ir atstačius bažnyčią, nuo 1646 m. ypatingai malonėmis ėmė garsėti Švč. Mergelės Marijos su Kūdikiu paveikslas.
  • Dabartinė  mūrinė Švč. Mergelės Marijos Gimimo bazilika pašventinta  1786 m. rugsėjo 8 d.
  • Tą pačią dieną popiežiaus leidimu iškilmingai vainikuotas bazilikoje esantis Marijos paveikslas. Tai aukščiausias paveikslo pagerbimo būdas ir jo svarbos tikinčiųjų maldingumui pripažinimas.
  • 1993 m. rugsėjo 7 d. Šiluvą aplankė popiežius šv. Jonas Paulius II.