Šiluva kviečia dalyvauti Maldos už krikščionių vienybę savaitės programoje (sausio 18-25 d.)

Šiluvos, kaip Dievo pasirinktos vietos, istorija paženklinta ne tik piligrimų maldomis ir stebuklais. Ko gero, sunku būtų rasti „šventą žemę“, dėl kurios ir kurioje nėra vykusios jokios „šventos kovos“. Šiluva – ne išimtis. Amžių bėgyje skirtingos krikščionių denominacijos čia uoliai ginčijosi dėl tiesos, nuoširdžiai ją gindamos taip, kaip tuo metu tą suprato. Išlikęs peršautas kryžius – „daiktinis įrodymas“, iškalbingai liudijantis,kad krikščionių susipriešinimas žeidžia Jėzaus Širdį. O juk Kryžius neša Sutaikinimą.

Trokštame, kad Šiluva taptų vieta, kur gyja nesantaikos žaizdos. Jėzaus malda Tėvui „kad visi būtų viena“, tetampa ir mūsų malda. Ypatingai šią savaitę, kai meldžiamės už krikščionių vienybę.

Kryžiaus meditacijos

Kiekvieną Maldos už krikščionių vienybę savaitės dieną pakviesime jus į Šiluvoje saugomo 17 a. vidurio nesutarimų tarp katalikų ir kalvinų laikus menančio kryžiaus, anuomet buvusio Apsireiškimo koplyčios altoriuje, apmąstymus. Jų kviečiami bandysime patirti, kad Bažnyčia yra vienas Kristaus Kūnas. Trumpus tekstukus kviesime sekti mūsų Facebook puslapyje >> ir kasdien vis papildomą apmąstymų medžiagą mūsų svetainėje >> .

Video liudijimai

Taip pat kasdien pasidalinsime su Jumis trumpu liudijimu, kaip krikščionių vienybę – ekumenizmą – išgyvena mūsų draugai, Jono Pauliaus II piligrimų bendruomenės nariai. Video liudijimai bus kasdien talpinami Facebook paskyroje >> ir taip pat juos galėsite pamatyti mūsų svetainėje (kasdien įkelsime šiame įraše).

______________

Sausio 18 d. | Ingrida ir Marius

Sausio 19 d. | Agnė

Sausio 20 d. | Andrius

Sausio 21 d. | Ieva ir Ignas

Sausio 22 d. | Gabrielė

Sausio 23 d. | Jonė

Sausio 24 d. | Justina ir Matas

Sausio 25 d. | Rūta