Sausio Ligonių dienos pamaldose dalyvaukime jungdamiesi širdimis iš savo namų

Mylimieji!

Pirmąją šių metų Ligonių dieną (01 29) švęsime vis dar besitęsiančiose karantino suvaržymo sąlygose. Taigi nuoširdžiai kviečiame jungtis širdimis į šias pamaldas liekant savo namuose:

11.30 Rožinio malda ➡ parapijos atstovai melsis priešais stebuklingąjį Šiluvos Dievo Motinos paveikslą bazilikoje.

12.00 Šv. Mišios ➡ TIESIOGINĖ TRANSLIACIJA mūsų Facebook puslapyje .

15.00 Dievo Gailestingumo vainikėlis ➡ Šiluvoje bus meldžiamasi Ligonių Sveikatos koplytėlėje.

Visą dieną melsimės pandemijos paliestos žmonijos ir mūsų šalies gyventojų intencijomis prašant Dievo globos, pagalbos, išgydymo, o labiausiai – Jo valios pažinimo.

Primename, kad norintys užsakyti šv. Mišias Šiluvoje arba intencijų žvakę Šviesos koplytėlėje, tą padaryti gali internetu:

https://siluva.lt/maldos-prasymai-ir-parama/