Naujiena atlaiduose: mainytuvių palapinė „Prikelk naujam gyvenimui“

Kauno arkivyskupijos kurijos sielovados bendradarbių iniciatyva Šiluvos atlaiduose veiks religinės tematikos daiktų mainytuvių palapinė – PRIKELK NAUJAM GYVENIMUI – kad mažiau pirktume ir vartotume, o daugiau dalytumės, mokytumės duoti, o pasiėmę padėkotume malda. Ši iniciatyva kilo iš popiežiaus Pranciškus enciklikos LAUDATO SIʾ paraginimų mums, kad turime rūpintis bendraisiais namais mažiau vartodami. 

PALAPINĖ VEIKS VISŲ ATLAIDŲ METU NUO 9 KI 18 VAL.
VIETA – AIKŠTĖS GALE, ŠALIA PILIGRIMŲ INFORMACIJOS CENTRO

Ši palapinė bus dviejų skyrių:

Palapinės skyrelyje PRAŠOM bus galima pasiimti reikalingą ar mielą daiktą, taip prikeliant jį naujam gyvenimui (galbūt tai bus lauktuvės negalėjusiems atvykti į atlaidus). Rekomenduojama pasiimti ne daugiau kaip 3 daiktus, o kaip padėką pasimelsti viena iš popiežiaus intencijų.

Skyriuje DĖKUI galima palikti jau nereikalingus, bet tvarkingus ir tinkamus naudoti religinės tematikos daiktus (pvz. kryžius, paveikslus, ikonas, statulėles, rožinius, knygas ir kt.). Galbūt jie taps brangūs kitiems ir bus pagalba priartėti prie Viešpaties. Atlaiduose nepaimti daiktai pasieks jų stokojančius žmones, esančius pataisos namuose ar išgyvenančius benamystę.

Priimami tik tvarkingi, nesulūžę, neskleidžiantys blogo kvapo daiktai.

Būsime labai dėkingi, jei prisijungsite prie šios iniciatyvos. 

Tai galimybė dalintis ir turėti švaresnius savo bei bendruosius mūsų namus!