Informacija apie pamaldas ir piligrimystę gegužės 13 d. (Marijos dieną)

Lietuvoje švelninant karantiną, Lietuvos vyskupų nutarimu (2020 m. gegužės 7 d. >>) nuspręsta palaipsniui grįžti prie įprastos dalyvavimo pamaldose tvarkos – jau sugrąžintas ir tikinčiųjų dalyvavimas sekmadieniais, laikantis visų nustatytų saugumo reikalavimų. Remiantis šiuo leidimu, gegužės 13-ąją Šiluvoje minint Marijos dieną, taip pat galimas piligrimų dalyvavimas pamaldose, laikantis šių reikalavimų:

– dėvėti kaukes,
– įeinant dezinfekuoti rankas,
– laikytis mažiausiai 3 metrų atstumo vienas nuo kito,
– viduje esant didesniam, nei galimas, piligrimų skaičiui, numatytas dalyvavimas lauke.

Pamaldų laikas gegužės 13 d.:

9 val. šv. Mišios Apsireiškimo koplyčioje
10 val. šv. Mišios bazilikoje
12 val. šv. Mišios bazilikoje (vadovauja vysk. Algirdas Jurevičius) – vyks ir tiesioginė transliacija Facebook puslapyje >>.

Prieš 12 val. šv. Mišias bus klausoma išpažinčių. Penitentai priimami tik su kaukėmis, stovint eilėje taip pat išlaikomas atstumas.