Informacija apie birželio Ligonių dienos vakaro pamaldas

Birželio 26-ąją, paskutinį šio mėnesio penktadienį, Ligonių diena vėl kviečia į vakaro pamaldas įprastu ritmu:

18 val. šv. Mišias už ligonius aukos egzorcistas kun. Vytenis Vaškelis

19 val. Švenčiausiojo Sakramento adoracija ir vidinio išgydymo pamaldos. Patarnaus sielovados bendruomenė „Gailestingumo versmė“