Gegužės šeštadienių vakarais – nuotolinių pokalbių apie Mergelę Mariją ciklas

MERGELĖ MARIJA – ŠVIESOS IR VILTIES NEŠĖJA

Tai šūkis, kuris mus lydės visą gegužės mėnesį. Šis mėnuo tradiciškai skiriamas ypatingai pagerbti ir pažinti Mergelę Mariją. Tad atsiliepdami į pandemijos sukeltus iššūkius, drauge su Dievo Motina kviečiame leistis į kelionę, ieškant šviesos ir vilties. Pašnekovus kalbins žurnalo „Artuma“ vyriausiasis redaktorius, diakonas Darius Chmieliauskas ir Kauno arkivyskupijos sielovados programų koordinatorė Vaida Spangelevičiūtė-Kneižienė.

Kiekvieną gegužės šeštadienio vakarą 20 val. nuotolinių pokalbių apie Mergelę Mariją ciklas:

Gegužės 30 d.

kun. dr. Arnoldas Valkauskas: „Marija – Šventosios Dvasios buveinė“  

Švenčiausioji Mergelė Marija – ypatingas asmuo. Ji – Dievo Gimdytoja ir visuomet Mergelė, apsaugota nuo gimtosios nuodėmės ir su kūnu bei siela paimta į dangų… Gali atrodyti, kad apie ją gana daug žinome. Tačiau kaip jos pavyzdys paveikia mano paties gyvenimą? Kaip jos motinystė, būnant Bažnyčios ir mano Motina, plėtojasi šiomis dienomis? Ar kažką prarandu, jeigu nesikreipiu į ją? O gal Marija gali užtarti mus, prisiliesdama prie mūsų žaizdų, sužeistų santykių šeimose ar su kitais žmonėmis?.. Šį šeštadienį, laukdami Sekminių kaip apaštalai – drauge su Marija, bandysime žvelgti į ją kaip į Šventosios Dvasios buveinę, ir kviesime pamąstyti – ar galėtume ko nors išmokti iš jos, malonėmis apdovanotosios.

Tiesioginė transliacija >>.


Transliacijų partneriai:

 Diena Media News kanalai: kaunodiena.ltdiena.lt ir diena.klaipeda.lt 
Kauno arkivyskupija


Jau įvyko:

Gegužės 2 d.

kun. Erastas Murauskas: „Štai tavo Motina!“ (Jn 19, 27)

Kristus ant kryžiaus ištarė 7 žodžius. Vienas iš jų – kreipimasis į vienintelį po kryžiumi likusį apaštalą Joną: „Štai tavo Motina“. Šitie žodžiai skirti ir kiekvienam iš mūsų, jei apsisprendžiame priimti Mariją į savo gyvenimą ir leidžiame jai tapti mūsų dvasios Motina. Kaip Marija lydėjo Jėzų jo kryžiaus kelyje, taip ji, kaip motina, jeigu tik mes sutiksime, lydės mus stiprindama mūsų gyvenimo kelyje.

Transliacijos įrašas >>.

Gegužės 9 d.

ses. Agnietė Ivaškevičiūtė OSB: „Žemiškasis Motinos Marijos gyvenimas“

Kaip įsivaizduoji Mergelę Mariją? Su aureole, auksiniais apkaustais, karalienę su kūdikiu, ar – iškankintu veidu po kryžiumi? Jos įvaizdį mumyse formuoja ikonografija ir teologija. O ką mes žinome apie jos gyvenimą be tų raktinių įvykių, kurie užfiksuoti Naujajame Testamente? Kaip atrodė jos kasdienybė? Ką ji veikė tarp Apreiškimo ir Nukryžiavimo? Pabandykime priartėti prie tikroviškesnio, Ia. žydės paveikslo. Galbūt taip ji taps mums dar artimesnė…

Transliacijos įrašas >>.

Gegužės 16 d.

vysk. dr. Algirdas Jurevičius: „Galingas Mergelės Marijos užtarimas“ 

Užtarimo malda Biblijoje turi gilią tradiciją. Žymiausiais Senojo Testamento užtarėjais yra Abraomas ir Mozė. Nors Naujajame Testamente centrinę vietą užima Jėzus Kristus kaip vienintelis tarpininkas ir užtarėjas pas Tėvą (plg. 1 Tim 2,5; 1 Jn 2,1), tačiau tame užtarime taip pat aktyviai dalyvauja ir Mergelė Marija.
„Jie nebeturi vyno“ (Jn 2,3) – taip Kanos vestuvėse Mergelė Marija atkreipė Sūnaus žvilgsnį į žmonių poreikius. Apsireikšdama įvairiose pasaulio vietose Dievo Motina kreipia žmonių žvilgsnį į Jėzų, tarsi ragindama: „Darykite, ką  tik Jis jums lieps“ (Jn 2,5). Ši dangiškosios Motinos tarnystė istorijoje pasireiškia vedimu pas Jėzų.

Transliacijos įrašas >>.

Gegužės 23 d.

diak. dr. Benas Ulevičius: „Marija – Bažnyčios Motina“ 

Mes, katalikai, mylime Mariją ir negailime jai gražiausių titulų. Vienas iš jų – Motina. Vadiname ją Dievo Motina, žmonijos Motina, Bažnyčios Motina. Tai nėra tik jausmingi žodžiai, bet kruopščiai išpuoselėta kalba, įsišaknijusi Šventajame Rašte. Pažvelkime į mūsų Motiną nauju žvilgsniu. Susipažinkime su biblinėmis šio titulo ištakomis. Pagaliau, užduokime sau klausimą, ką kiekvienam iš mūsų reiškia turėti tokią Mamą Danguje. 

Tiesioginė transliacija >>.