Didieji Šiluvos Mergelės Marijos Gimimo atlaidai 2020: Šilinių programa

Rugsėjo 1-ąją, Maldos už Kūriniją dieną, prasidės mėnesio trukmės ekumeninė iniciatyva „Kūrinijos laikas“, tad atlaidų Mišių intencijos rašytos remiantis popiežiaus Pranciškaus enciklikos LAUDATO siʾ mintimis. Šiemet taip pat minime šios enciklikos (išleistos 2015 metais) jubiliejinius metus.