Velykų pamaldos Šiluvos parapijoje

DIDYSIS KETVIRTADIENIS
Šv.Mišių, Eucharistijos ir kunigystės įsteigimo diena

Paskutinės Vakarienės šv. Mišios – 18 val. bazilikoje.

Po jų – procesija į Garbinimo altorių. Vyks adoracija. Adoracijos metu bus klausoma išpažinčių.


DIDYSIS PENKTADIENIS
Jėzaus Kristaus mirties diena

Kristaus Kančios pamaldos – 18 val. bazilikoje.

Po pamaldų – procesija į Kristaus kapo altorių ir Kryžiaus kelio apmąstymas.
Šią dieną Kryžiaus kelio per šilą nėra.


DIDYSIS ŠEŠTADIENIS
Prisikėlimo laukimo diena

Velyknakčio šv. Mišios – 20 val. bazilikoje.

Prašome atsinešti žvakes žiburių liturgijai ir krikšto pažadų atnaujinimui.


SEKMADIENIS – ŠV. VELYKOS
Kristaus Prisikėlimo diena

Prisikėlimo šv. Mišios su procesija – 8 val. bazilikoje
Velykų dienos šv. Mišios – 12 val. bazilikoje.


PIRMADIENIS – VELYKŲ ANTROJI DIENA

Šv. Mišios – 12 val. bazilikoje