Prasideda chorų registracija Šilinių atlaidams

Prasideda chorų registracija norintiems giedoti šv. Mišiose Šiluvos Švč. Mergelės Marijos Gimimo atlaiduose 2019 m. rugsėjo 7 – 15 d.

Šv. Mišios aukojamos:

8 val. Apsireiškimo koplyčioje (be giedojimo)

9 val. Apsireiškimo koplyčioje

10 val. Švč. Mergelės Marijos Gimimo bazilikoje

12 val. Švč. Mergelės Marijos litanija ir pagrindinės šv. Mišios aikštėje

16 val. Apsireiškimo koplyčioje

18 val. aikštėje prieš baziliką

Registracija el. paštu: obrikis@yahoo.com arba mob. tel. 8 682 88 22 8 (iki rugpjūčio 20 d.).

Registruojantis nurodyti: Choro pavadinimą, parapiją, vadovo pilną vardą ir pavardę, kontaktinį tel.nr. ir el. paštą.

Su Jumis susisieksime ir suderinsime Jums tinkamą dieną bei laisvą laiką giedoti atlaiduose. Laukiame Jūsų papuošiant Šiluvos atlaidus giesme!