Paskutinį rugsėjo penktadienį Ligonių dienos šv. Mišios tik 12 val.

Kadangi rugsėjo mėn. Ligonių diena buvo švenčiama Didžiųjų atlaidų metu, paskutinį šio mėnesio penktadienį atskiro jos minėjimo nebus.

Tai reiškia, kad baigiasi šiltuoju metu vykusios Ligonių dienos vakaro šv. Mišios su Vidinio išgydymo pamaldomis.
Į jas vėl kviesime nuo gegužės mėnesio.

Tačiau 12 val. šv. Mišiose bus meldžiama užtarimo sergantiems ir jų artimiesiems.

Ir kaip kiekvieną penktadienį, kviečiame 15 val. Dievo Gailestingumo vainikėlio maldai Ligonių Sveikatos koplytėlėje, o po jos, 15:30 – į Kryžiaus kelią per Šiluvos šilą.