Įteikime Kalėdinę dovaną Švč. Mergelei Marijai: kvietimas prisidėti prie bazilikos šildymo

Jūsų kalėdinė dovana – tai galimybė finansiškai paremti Šiluvos Švč. M. Marijos Gimimo bazilikos suolų šildymą, kad piligrimai ir šaltuoju metų laiku noriai melstųsi šiuose mūsų Mamos namuose.

Vieno suolo šildymas kainuoja 470 eurų. Šiluvos bazilikoje yra 32 suolai. Iš jų 2 šildymą jau dovanojo Draugija, 1 – suolų šildymo sistemos gamintojas Danijos kompanija Elpan – Wanpan Heating Baltic; Šiluvos parapija skyrė lėšų 9 suolų šildymui (iš kurių 5 suolams lėšos surinktos Šiluvos meno bienalės autorinių kūrybos darbų aukcione; apie tai daugiau >>), tad lieka 20 suolų, kad visiems būtų šilta.

Prisidėkite savo auka, ją perduodami Šiluvos Švč. M. Marijos Draugijos skyriaus, veikiančio Jūsų parapijoje, vadovui, arba tiesiog pervesdami į šią Kauno arkivyskupijos kurijos sąskaitą:

Kauno arkivyskupijos ekonomo tarnyba
LT337300010159532646 (Swedbank AB)
Mokėjimo paskirtis: „Šiluvos bazilikos šildymui“.

Apie lėšų surinkimą informaciją sekite facebook paskyroje „Šiluvos Švč. Mergelės Marijos draugija“ arba https://siluva.lt/naujienos/.

Už aukotojus ir šio projekto rėmėjus Draugijos nariai meldžiasi kiekvieno mėnesio 13 d. 9 val. Šv. Mišiose Šiluvos Švč. M. Marijos Apsireiškimo koplyčioje.

Plačiau apie projektą: https://siluva.lt/aktualijos/2019/10-01-siluvos-bazilikoje-pradeti-sildymo-sistemos-irengimo-darbai/

Šiluvos Švč. M. Marijos draugijos valdybos vardu
pirmininkė ses. Pranciška Neringa Bubelytė FDCJ