Gegužinės pamaldos

Gegužinės pamaldos Šiluvoje vyksta visą gegužės mėnesį:

Pirmadieniais-šeštadieniais Apsireiškimo koplyčioje po 18 val. šv. Mišių.

Sekmadieniais bazilikoje po 12 val. šv. Mišių.