Eucharistinio Jėzaus seserų Šiluvos Dievo Motinos vienuoliniai namai:

M. Jurgaičio g. 17,
60432 Šiluva, Raseinių r.

Šiuo metu čia tarnauja penkios seserys:

  • ses. Agnė Birutė Gučaitė SJE (Namų vyresnioji, mob. 8 686 34132 )
  • ses. Onutė Šarakauskaitė SJE (Jono Pauliaus II-ojo namų administratorė, mob. 8 687 87124)
  • ses. Modesta Juršėnaitė SJE (Šiluvos istorijos muziejaus muziejininkė, mob. 8 684 80605)
  • ses. Ignė Ramutė Bazilevičiūtė SJE (Tikybos mokytoja, katechetė, mob. 8 698 55030)
  • ses. Regina Edita Teresiutė SJE (Žaiginio tikybos mokytoja, mob. 8 650 26125)

Eucharistinio Jėzaus seserų kongregacija (SJE) įkurta Lietuvoje 1947 m. Šiluvoje seserys gyvena nuo 2002 metų rugsėjo.

Tai vienuolija, siekianti mylėti ir šlovinti Jėzų Eucharistijoje bei apaštalauti Jo garbei.

Charizma: nuolanki meilė Eucharistinio Jėzaus pavyzdžiu.
Tikslas: siekti, kad visi, ypač vaikai ir jaunimas, pažinę ir pamilę Eucharistinį Jėzų, pagal Jį tvarkytų savo gyvenimą.

Daugiau apie seseris Eucharistietes: http://www.sje.lt
El. p. eucharistietes@sje.lt