Šviesos slėpiniai

(einant nuo Apsireiškimo koplyčios link bazilikos, aikštės kairėje)

Pirmasis slėpinys.
JĖZAUS KRIKŠTAS JORDANE

Antrasis slėpinys.
APSIREIŠKIMAS KANOS VESTUVĖSE

Trečiasis slėpinys.
DIEVO KARALYSTĖS SKELBIMAS RAGINANT ATSIVERSTI

Ketvirtasis slėpinys.
ATSIMAINYMAS ANT ATBORO KALNO

Penktasis slėpinys.
EUCHARISTIJOS ĮSTEIGIMAS