Kančios slėpiniai

(einant nuo Apsireiškimo koplyčios link bazilikos, aikštės dešinėje)

Pirmasis slėpinys.
JĖZUS MELDŽIASI ALYVŲ SODE

Antrasis slėpinys.
JĖZUS NUPLAKAMAS

Trečiasis slėpinys.
JĖZUS VAINIKUOJAMAS ERŠKĖČIAIS

Ketvirtasis slėpinys.
JĖZUS NEŠA KRYŽIŲ

Penktasis slėpinys.
JĖZUS NUKRYŽIUOTAS MIRŠTA