Naktinė 13 valandų adoracija Šiluvoje

Švenčiausiojo Sakramento adoracija – tai duonoje pasilikusio Jėzaus Kristaus Kūno garbinimas, ypatingai asmeniškas susitikimas ir žvelgimas į Jį.

Laukiant Marijos dienos per visą naktį melsime Viešpatį už dvasinį Šiluvos atsinaujinimą bei kiekvieno atvykusiojo intencijomis.

 

Bendrosios intencijos:

19:00             Dievo pagarbinimo intencijos
20:00             Padėka už gautas malones
21:00             Prašome Dievo valios mūsų gyvenimuose
22:00             Atsiteisiame už savo ir tautos nuodėmes
23:00             Meldžiame Švč. M. Marijos dvasios visiems Dievo Motinos mylėtojams
00:00             Meldžiamės Popiežiaus intencija
01:00             Meldžiamės Kauno arkivyskupijos intencija
02:00             Meldžiamės Šiluvos šventovės intencija
03:00             Meldžiamės už šiuo metu kenčiančius ir mirštančiuosius
04:00             Meldžiame naujų pašaukimų į kunigystę ir Pašvęstąjį gyvenimą
05:00             Prašome atsivertimo malonės netikintiesiems
06:00             Už Šiluvos dvasinį atsinaujinimą: šventovėje tarnaujančius kunigus, seseris, darbuotojus ir savanorius, taip pat visus atvykstančius piligrimus
07:00             Prašome Viešpaties palaimos visai Dievo tautai

 

 

Data

2022 Kov 12 - 13

Laikas

22:00 - 19:00

Vieta

Švč. Mergelės Marijos Gimimo bazilika
M. Jurgaičio g. 2, Šiluva
Kategorijos