1. Renginiai
  2. Įvykiai ir renginiai

Views Navigation

Renginys Views Navigation

Šiandien

Jėzaus ir M. Marijos Širdies savaitgaliai Šiluvoje

iluvos šventovėje dar šiais metais galima sudalyvauti visose devyneriose pirmojo penktadienio, o paskui ir pirmųjų penkių šeštadienių, skirtų Nekaltosios Švč. Mergelės Marijos Širdžiai, pamaldose. Kviečiame į šių Gavėnios laiko pasirinktinai vienos ar dviejų dienų programą.

Marijos diena Šiluvoje

Balandžio 13-ąją dieną kviečiame drauge susirinkti Šiluvoje, uždegti žvakelę kartu melstis Taikos Švč. Mergelės Marijos dieną. Visa 13-osios dienos programa: […]

Didysis Ketvirtadienis

Šiluvos Švč. Mergelės Marijos Gimimo Bazilika M. Jurgaičio g. 2, Šiluva

Šv. Mišių, Eucharsitijos ir kunigystės įsteigimo diena 18.00 val. Šv. Mišios (Bazilikoje). Po Šv. Mišių procesija į Garbinimo altorių Švč. […]

Didysis Penktadienis

Šiluvos Švč. Mergelės Marijos Gimimo Bazilika M. Jurgaičio g. 2, Šiluva

Jėzaus Kristaus mirties diena 18.00 val. Kryžiaus pagerbimo pamaldos (Bazilikoje). Po pamaldų – procesija į kapą

Didysis Šeštadienis

Šiluvos Švč. Mergelės Marijos Gimimo Bazilika M. Jurgaičio g. 2, Šiluva

20.00 val. Šv. Mišios (Bazilikoje) Prašome atsinešti žvakes Žiburių liturgijai ir Krikšto pažadų atnaujinimui

Šv. Velykos

Šiluvos Švč. Mergelės Marijos Gimimo Bazilika M. Jurgaičio g. 2, Šiluva

8.00 val. Prisikėlimo Šv. Mišios ir procesija (Bazilikoje) 12.00 Šv. Mišios (Bazilikoje)

Vilties diena Šiluvoje

Šiandien mums ypatingai reikia vilties. Melskime jos drauge Šiluvos šventovėje.
17:30 – Rožinis, meldžiasi sielovados bendruomenė "Gailestingumo versmė". (Bazilikoe)
18:00 – Šv. Mišios (Bazilikoje)
19:00 – Vidinio išgydymo pamaldos, vadovauja kun. Arnoldas Valkauskas, kun. Kęstutis Rugevičius. Tarnauja sielovados bendruomenė "Gailestingumo versmė" ir Šiluvos maldos grupė. (Bazilikoje) 

Jėzaus ir M. Marijos Širdies savaitgalis Šiluvoje

Pirmasis mėnesio savaitgalis, tai galimybė išgyventi Švč. Jėzaus Širdies ypatingą garbinimą pirmąjį mėnesio penktadienį Šiluvos šventovėje, o kitą dieną paminėti pirmąjį šeštadienį Nekaltosios Švč. Mergelės Marijos Širdžiai skirtose pamaldose. Jei norite Šiluvoje apsistoti ilgiau, Jono Pauliaus II namuose galima iš anksto užsisakyti pietus ar vakarienę bei likti nakvoti. Dėl rezervacijos kreiptis telefonu 868787124.