Šilinės: SIELOVADOS IR PASIŠVENTIMO DIEVUI DIENA

Rugsėjo 8 d., trečiadienis

SIELOVADOS IR PASIŠVENTIMO DIEVUI DIENA

ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS GIMIMAS

Meldžiamės su kunigais, pašvęstaisiais, seminaristais, katechetais ir visais Viešpaties vynuogyno darbininkais

8 val. šv. Mišios Apsireiškimo koplyčioje. Meldžiamės už vienišus ir apleistus žmones
9 val. šv. Mišios Apsireiškimo koplyčioje. Dėkojame už Marijos pavyzdį ir Jos gyvenimo dovaną

9 val. Valandų liturgija (Rytmetinė) Bazilikoje

9.30 val. Marijos valanda Bazilikoje

10 val. šv. Mišios Aikštėje. Meldžiame vaisingos ir savęs dovanojančios meilės visiems Kristaus sekėjams

11 val. Katechezė Aikštėje

11.30 val. Rožinio malda Aikštėje
12 val. Švč. Mergelės Marijos litanija ir pagrindinės šv. Mišios Aikštėje. Meldžiamės už kunigus ir seminaristus, pašvęstojo gyvenimo institutų narius, kad jie būtų džiaugsmingi Dievo bendradarbiai

14 val. Rožinio malda Bazilikoje

15 val. Gailestingumo vainikėlis Bazilikoje

15.30 val. Rožinio malda Apsireiškimo koplyčioje

16 val. piligrimystėje nuo Šiluvos šilo iki Apsireiškimo koplyčios
(15.30 val. autobusiukas nuveš žmones nuo Šiluvos parduotuvės aikštelės)

16 val. šv. Mišios Apsireiškimo koplyčioje. Meldžiamės, kad šeimose – mažosiose namų Bažnyčiose – kiekvienas galėtų augti ir liudyti Dievo meilę

17.15 Rožinio malda nuo Apsireiškimo koplyčios į Baziliką

17.45 val. Katechezė Aikštėje
18 val. šv. Mišios Aikštėje. Meldžiamės, kad Viešpaties vynuogyno darbininkai rodytų svetingumo ir atjautos pavyzdį parapijose

Po šv. Mišių Vaikų palaiminimas

19.00 val. Kun.Vincento Lizdenio akustinis koncertas

ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJA

9–21 val. Bazilikoje (7–8 d. ir  12–13 d. visą parą su Marijos radiju)

ATGAILOS IR SUTAIKINIMO SAKRAMENTAS

8–19 val. Bazilikoje, Apsireiškimo koplyčioje, Aikštėje

„TURIU TAU LAIKO“ (palapinė aikštės gale)

10–19 val. budės kunigas (pokalbio ar išpažinties) arba seminaristai, diakonai (pokalbio)


 Atlaiduose kviečiame laikytis visų saugumo reikalavimų


<< Atgal į atlaidų programą

 

Data

2021 Rgs 08
Expired!

Vieta

Šiluvos šventovė