Šilinės: PADĖKOS IR VIENYBĖS DIENA

Rugsėjo 15 d., antradienis

ŠVČ. MERGELĖ MARIJA SOPULINGOJI

Meldžiamės su užsienyje gyvenančiais lietuviais ir jų šeimomis

8 val. šv. Mišios Apsireiškimo koplyčioje. Dėkojame už meilės tarnystes Šiluvos atlaiduose
9 val. šv. Mišios Apsireiškimo koplyčioje. Dėkojame už Santuoką – Dievo meilės ikoną

9 val. Valandų liturgija (Rytmetinė) Bazilikoje

9.30 val. Marijos valanda Bazilikoje

10 val. šv. Mišios Aikštėje. Dėkojame už šv. Juozapo pavyzdį ir užtarimą

11 val. Katechezė Aikštėje

11.30 val. Rožinio malda Aikštėje

12 val. Švč. Mergelės Marijos litanija ir pagrindinės šv. Mišios Aikštėje. Dėkojame už Tėvynę ir meldžiamės už pasaulio lietuvius

14 val. Rožinio malda Bazilikoje

15 val. Gailestingumo vainikėlis Bazilikoje

15.30 val. Rožinio malda Apsireiškimo koplyčioje

16 val. piligrimystėje nuo Šiluvos šilo iki Apsireiškimo koplyčios
(15.30 val. autobusiukas nuveš žmones nuo Šiluvos parduotuvės aikštelės)

16 val. šv. Mišios Apsireiškimo koplyčioje. Dėkojame, kad Kristuje esame išlaisvinami iš nuodėmės, liūdesio, vidinės tuštumos ir vienatvės

17.15 Rožinio malda nuo Apsireiškimo koplyčios į Baziliką

17.45 val. Katechezė Aikštėje

18 val. šv. Mišios Aikštėje. Dėkojame už gautas atlaidų malones, Dievo ir Jo Motinos artumą

Po šv. Mišių Vaikų palaiminimas

 

ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJA

9–21 val. Bazilikoje (7–8 d. ir  12–13 d. visą parą su Marijos radiju)

ATGAILOS IR SUTAIKINIMO SAKRAMENTAS

8–19 val. Bazilikoje, Apsireiškimo koplyčioje, Aikštėje

„TURIU TAU LAIKO“ (palapinė aikštės gale)

10–19 val. budės kunigas (pokalbio ar išpažinties) arba seminaristai, diakonai (pokalbio)


 Atlaiduose kviečiame laikytis visų saugumo reikalavimų


<< Atgal į atlaidų programą

 

Data

2021 Rgs 15
Expired!

Vieta

Šiluvos šventovė