Šilinės: TEISINGUMO SAUGOJIMO DIENA

Rugsėjo 13 d., pirmadienis

Meldžiamės su Lietuvos policijos, prokuratūros, valstybės sienos apsaugos, priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo tarnybos bei visais teisėsaugos ir teisėtvarkos darbuotojais

8 val. šv. Mišios Apsireiškimo koplyčioje. Meldžiamės, kad Dievo Dvasia vestų mus į tiesos pilnatvę
9 val. šv. Mišios Apsireiškimo koplyčioje. Dėkojame Dievui už duotą žmonėms Sandorą ir kvietimą vienytis su Juo

9 val. Valandų liturgija (Rytmetinė) Bazilikoje

9.30 val. Marijos valanda Bazilikoje

10 val. šv. Mišios Aikštėje. Meldžiamės, kad teisinėje, ekonominėje, socialinėje ir finansinėje srityse būtų vykdoma teisinga šeimos politika

11 val. Katechezė Aikštėje

11.30 val. Rožinio malda Aikštėje

12 val. Švč. Mergelės Marijos litanija ir pagrindinės šv. Mišios Aikštėje. Meldžiamės už teisėtvarkos bei teisėsaugos darbuotojus ir jų šeimas, kad visi tarnautų tiesai

14 val. Rožinio malda Bazilikoje

15 val. Gailestingumo vainikėlis Bazilikoje

15.30 val. Rožinio malda Apsireiškimo koplyčioje

16 val. piligrimystėje nuo Šiluvos šilo iki Apsireiškimo koplyčios
(15.30 val. autobusiukas nuveš žmones nuo Šiluvos parduotuvės aikštelės)

16 val. šv. Mišios Apsireiškimo koplyčioje. Meldžiame pasitikėjimo, kuris padeda kurti laisvės ir pagarbos santykį visuomenėje

17.15 Rožinio malda nuo Apsireiškimo koplyčios į Baziliką

17.45 val. Katechezė Aikštėje

18 val. šv. Mišios Aikštėje. Meldžiamės už suklydusius, kad Dievas padėtų peržengti žmogiškąjį ribotumą ir priimti Jo gailestingumą

Po šv. Mišių Vaikų palaiminimas

 

ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJA

9–21 val. Bazilikoje (7–8 d. ir  12–13 d. visą parą su Marijos radiju)

ATGAILOS IR SUTAIKINIMO SAKRAMENTAS

8–19 val. Bazilikoje, Apsireiškimo koplyčioje, Aikštėje

„TURIU TAU LAIKO“ (palapinė aikštės gale)

10–19 val. budės kunigas (pokalbio ar išpažinties) arba seminaristai, diakonai (pokalbio)


 Atlaiduose kviečiame laikytis visų saugumo reikalavimų


<< Atgal į atlaidų programą

 

Data

2021 Rgs 13
Expired!

Vieta

Šiluvos šventovė