DIDYSIS KETVIRTADIENIS

18.00 Paskutinės Vakarienės šv.Mišios

Didįjį Ketvirtadienį Bažnyčia mini Eucharistijos įsteigimą, įvykusį paskutinės Velykų vakarienės, kurią Jėzus valgė su savo apaštalais, metu. Ši vakarienė pagal žydų paprotį buvo valgoma vakare, todėl ir Didžiojo Ketvirtadienio šv. Mišios vyksta vakare bei yra vienintelės tą dieną aukojamos parapijoje. Po himno “Garbė Dievui aukštybėse” varpai bei vargonai nutyla iki pat Velykų Aleliuja – tai simbolizuoja gedulą dėl Viešpaties kančios ir mirties.

Data

2021 Bal 01
Expired!

Laikas

18:00 - 20:00
Kategorijos