• Pielgrzymowanie jest wędrówką do miejsc świętych, najczęściej w intencji modlitewnej.
  • Tradycja pielgrzymowania do Szydłowa została zapoczątkowana jeszcze przed pięcioma wiekami. Pastor Martynas Mažvydas z Ragainė w liście do Księcia Prus Albrechta narzekał na swoich parafian, którzy nie przyzwyczaili się do nowego wyznania i w dni świąteczne udają się do kościołów na Litwie. Wśród miejscowości, do których pielgrzymowali wierni pastor wymienia również Szydłowo, położone w odległości 100 km od Ragainė.
  • Szydłów leży na szlaku pielgrzymkowym śladami Świętego Jana Pawła II, dlatego docierają tu zarówno pielgrzymi z Litwy, jak też z innych państw.
  • W 2018 roku Szydłów został włączony w ogólnoeuropejską sieć szlaków Jakubowych, prowadzących so grobu świętego Jakuba Apostoła w Santiago de Compostella w Hiszpanii.