Rozkład nabożeństw trzynastego dnia miesiąca:

8.00 • Msza Święta (w Kaplicy Objawienia)
9.00 • Msza Święta (w Kaplicy Objawienia)
10.00 • Msza Święta (w bazylice)
10.45 • Adoracja Najświętszego Sakramentu (w bazylice)
11.30 • Modlitwa różańcowa i Litania Loretańska do NMP (w bazylice)
12.00 • Centralna Msza Święta, przewodniczą biskupi (w bazylice)
13.30 • do 16:00 Adoracja Najświętszego Sakramentu (kaplica Matki Bożej Uzdrowienia Chorych)
15.00 • Koronka do Miłosierdzia Bożego (kaplica Matki Bożej Uzdrowienia Chorych)

Po mszach świętych o godz. 9, 10 i 12 w Centrum Informacji Pielgrzymów czeka na wszystkich pyszna herbata!

Historia obchodów Dnia Maryi w Szydłowie

Historia ofiarowania 13 dnia miesiąca Maryi rozpowszechniło się po Objawieniach w Fatimie (Portugalia), gdy od maja do października 1917 r. trzem pastuszkom ukazywała się Matka Boża akurat w 13.tym dniu miesiąca.

Tradycja obchodów Dnia Maryi w Szydłowie zaistniała w roku 1981, gdy ówczesny dziekan, obecny emerytowany biskup diecezji Wiłkomierskiej Juozas Žemaitis MIC przywiózł z prezent od irlandzkich katolików –rzeźbę Matki Bożej (obecnie można ją zobaczyć w tylej części ołtarza w Kaplicy Objawienia NMP). Tradycja pielgrzymowania do Szydłowa w trzynastym dniu miesiąca staje się coraz popularniejsza: według świadectwa proboszcza Szydłowa ks. Prałata Vaclovasa Grauslysa, w tym dniu tradycyjnie do Szydłowa przybywało od 15 do 25 księży, którzy koncelebrowali centralną mszę świętą i rozdawano od 1500-2000 komunikantów.

Po odzyskaniu przez Litwę Niepodległości tradycja obchodów trzynastego dnia miesiąca jest nadal żywa. Przybywają tu aktywnie biskupi litewscy, pielgrzymki z kraju i zagranicy.

Tego dnia do Szydłowa przybywają wierni proszący o Wstawiennictwo Matki Bożej w intencjach osobistych, modlitwy są ofiarowywane również za Litwę i jej mieszkańców. Wolność i niepodległość naszego państwa jest wielkim darem, za który bezustannie dziekują pielgrzymi, klęczący u stóp Matki Bożej z Szydłowa.