• Z woli fundatora kościół otrzymał wezwanie Narodzin Najświętszej Maryi Panny. Po kilku latach rozgłosu nabrał odpust Matki Bożej Szydłowskiej, pielgrzymi zaś nadciągli nie tylko z pobliskich miejscowości, lecz również z Prus, gdzie w owym czasie wiekszość stanowili protestanci. Po tym jak przez Litwę przetoczyła się fala protestantyzmu, po czym ziemie Szydłowa powróciły do rąk katolików, na Odpust Matki Bożej do Szydłowa przybywało coraz więcej osób.
  • W 1775 roku Papież Pius VI zezwolił na świętowanie oktawy odpustów maryjnych w Szydłowie w dniach 8 – 15 września.
  • Władzom radzieckim nie udało się zatrzymać napływających zewsząd pielgrzymów.  Corocznie do Szydłowa przybywało kilkadziesiąt tysięcy pątników. Na przykład w 1974 roku podczas wrześniowego odpustu rozdano ponad 50 tys. Komunii świętych.
  • Obecnie podczas odpustu  w Szydłowie modlitwy sa ofiarowywane w intencji policji, lekarzy, księży, sióstr i braci zakonnych, rodzin, odbywają się dni młodzieży, a także wierni modlą się za ojczyznę Litwę i w intencjach Kościoła.
  • W odpuście co roku bierze udział około 50 -70 tysięcy osób.