Pomnik Jana Pawła II

Spektakularna brązowa rzeźba Papieża Jana Pawła II idącego od Kaplicy Objawienia do Bazyliki, o wysokości trzy i pół metra, została ustawiona na Placu w 2008 roku, w ramach obchodów 15.rocznicy wizyty Papieża na Litwie.

Rzeźba została wykonana przez profesora Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, rzeźbiarza Czesława Dźwigaja, który dobrze znał Ojca Świętego. Odsłonięcie rzeźby odbyło się 7 września 2008 roku.

Pomnik przedstawia Papieża Jana Pawła II, tulącego wizerunek Matki Bożej z Szydłowa do swojej piersi ma świadczyć o tym, że każdy, kto zaufa Matce Bożej, nigdy nie zostanie zawiedziony.

Figura Najświętszej Maryi Panny

Rzeźba przedstawia Marię ze spuszczonymi do dołu rękoma, pod nogami natomiast znajduje się kula ziemska i wąż. Te elementy ikonograficzne wskazują na typ Matki Bożej Łaskawej. Promienie łask spływające ze spuszczonych rąk Matki Bożej są postrzegane jako łaski Maryi, rozumiane jako usłyszane modlitwy.

Rzeźba pochodzi z czasów, kiedy władze carskie postanowiły wybudować cerkiew prawosławną na przeciwko kościoła parafialnego. Gdy ówczesny proboszcz Marcijonas Jurgaitis usłyszał to, szybko wykupił ten plac w 1908 roku, zasadził go drzewami i ustawił białą rzeźbę Matki Bożej. Ten czyn nie przypadł do gustu władzom carskiej Rosji, jednak cerkiew tak i nie została zbudowana, natomiast rzeźba była przez wiele dziesięcioleci licznie nawiedzana przez pielgrzymów.

Zachowały się dowody na to, że proboszcz Jurgaitis już wcześniej miał plany na ustawienie kopii groty objawień w Lurdes, z okazji 50.lecia objawienia tam Matki Bożej. Ten gest miał połączyć obie historie objawień Maryi.

W czasach okupacji sowieckiej postanowiono zmniejszyć napływ wierzących do Szydłowa, miasto było coraz bardziej zaniedbywane. Około 1960 roku z rozkazu władz sowieckich figura Najświętszej Maryi Panny została usunięta z placu i przeniesiona na pobliski cmentarz.

Przed szydłowskim kościołem na miejscu figury Matki Bożej wzniesiono pomnik z napisem „Poległym za władzę radziecką mieszkańcom Szydłowa”.

Po odzyskaniu niepodległości przez Litwę w 1991 roku tablica została przeniesiona na cmentarz i Figura Najświętszej Maryi Panny została zwrócona na plac przed bazyliką. W 2008 roku została odlana dokładna brązowa kopia figury Matki Bożej, gdyż nie udało się odnowić starej rzeźby.