• 1 września 1475 roku w Szydłowie został konsekrowany pierwszy kościół pod wezwaniem Narodzenia Najświetszej Maryi Panny.
  • Po odzyskaniu ziem przez katolików i wybudowaniu małej drewnianej świątyni w miejscu starego kościoła w latach 1623-1624, w głównym ołtarzu umieszczono wydobyty ze skrzyni obraz, który od 1646 r zaczął się cieszyć szczególnym kultem.
  • 8 września 1786 r. poświęcono murowaną Bazylikę Narodzenia Najświętszej Maryi Panny.
  • Tegoż dnia Cudowny Obraz Matki Bożej został ukoronowany koronami papieskimi. Obrzędu koronacji słynącego łaskami obrazu dokonał biskup żmudzki książę Stefan Giedroyć. Namalowany w początku XVII wieku obraz Maryi z Dzieciątkiem jest wykonany według bizantyjskiego stylu ikonograficznego Hodegetria. Prototypem obrazu jest ikona Matki Boskiej Śnieżnej z bazyliki Santa Maria Maggiore w Rzymie. Postać Maryi z Dzieciątkiem jest przykryta sukienką wykonaną z ofiarowywanych wot, a wykonaną przez znakomitego królewieckiego złotnika Wawrzyńca Hofmana w 1674 roku. Jest to jeden z trzech obrazów maryjnych koronowanych na Litwie.
  • 7 września 1993 roku z wizytą Szydłowo odwiedził papież św. Jan Paweł II.