Arcybiskup Teofilius Matulionis jeszcze w 1937 roku wpadł na pomysł połączenia kaplicy i bazyliki wspólnym placem. Przygotowano nawet projekt uporządkowania terytorium, jednak początek II Wojny Światowej nie pozwolił na wcielenie projektu do życia.

Pomysł połączenia Bazyliki w Szydłowie i Kaplicy Objawienia jednym placem został wcielony w życie w 2008 roku w ramach obchodów jubileuszu 400.lecia objawienia Matki Bożej.

Plac obecnie jest uważany za przestrzeń sakralną,  stanowiącą jakby jeden duży kościół pod otwartym niebem. Tu odbywają się centralne nabożeństwa odpustowe.