Po wciśnięciu przycisku w górze od lewej można wybrać interesujące obiekty: miejsca do zwiedzania, parkingi, zakwaterowanie, kawiarnie, miejsca sakralne i td.