Informacje dla pielgrzymów

  Centrum Informacji Pielgrzyma
      ul. M. Jurgaičio 17, Šiluva, Raseinių r.
  I-VII 9.00-18.00

  info@siluva.lt
  +370 618 11701
  Koordynator Agnė Ivaškevičiūtė

Zwiedzanie i muzeum

  Muzeum
      ul. M. Jurgaičio 17, Šiluva, Raseinių r.
  III-VII 9.00-18.00

  muziejus@siluva.lt
  +370 607 82585
  Przewodnik Rūta Giniūnaitė

Zakwaterowanie

   Dom Pielgrzyma im. Jana Pawła II
      ul. M. Jurgaičio 5, Šiluva, Raseinių r.

   jono.pauliaus.namai@siluva.lt
  +370 687 87124
   Administrator ses. Onutė Šarakauskaitė SJE

Kaplica Objawienia

   ul. Jono Pauliaus II 2, Šiluva
  Otwarta:
      8-20 godz. (maj-wrzesień)
      8-16 godz. (październik-kwiecień)

Bazylika

   ul. M. Jurgaičio 2, Šiluva
  Otwarta:
      8-20 godz. (maj-wrzesień)
      8-16 godz. (październik-kwiecień)

Kaplica Światła

   z tyłu kaplicy Objawienia
  Otwarta: 24/7
       Świecę intencyjną można nabyć
       w Centrum Informacji Pielgrzymów