13 września 2019 r. podczas obchodów Dnia Chorych w ramach odpustu w Szydłowie swoje podwoje otworzyła Kaplica Światła. Uroczystego poświęcenia kaplicy dokonał biskup Algirdas Jurevičius.

W nieustajacym pędzie życia kaplica ta jest zaproszeniem do zatrzymania się. Wpatrujmy się w Ikonę Jezusa Pantokratora, spójrzmy też na swoje życie Jego oczyma.

Kaplica znajduje się prawie w miejscu objawienia Najświętszej Maryi Panny, z tyłu kaplicy Objawienia.

Maryja, która się tu objawiła, była przepełniona smutkiem, że w miejscu, gdzie czczono Syna Bożego, teraz orano i siano. Odpowiadając na jej ból, zachęcamy do zawierzenia naszego życia Jezusowi. Upadnijmy na kolana na modlitwę przy Kamieniu Objawienia, a tutaj, w Kaplicy Światła, zostawmy zapaloną świecę jako znak ufnością płonących naszych serc.

Wszystkie Wasze prośby, które powierzacie Bogu zapalając święcę w Kaplicy Światła ogarniamy modlitwą wstawienniczą:

–  każdego dnia podczas Koronki do Miłosierdzia Bożego o 15:00 (w Kaplicy Matki Bożej Uzdrowienia Chorych);

w pierwszy piątek miesiąca o 12:00 odprawiana jest msza święta składkowa (w Bazylice).


Świecę intencyjną można nabyć w Centrum Informacji Pielgrzymów (ul. M. Jurgaičio 17).

W celu zapewnienia porządku i bezpieczeństwa w Kaplicy Światła zapalane są tylko świece zakupione w Sanktuarium.