Jono Pauliaus II g. 2, Šiluva
  Otwarta:
      8-20 val. (maj-wrzesień)
      8-16 val. (październik-kwiecień)

Krótka historia

Wieść o objawieniu Matki Bożej na kamieniu szybko się rozeszła i coraz więcej osób udawało się w to miejsce by się modlić. Katolicy otaczali czcią miejsce objawienia: przynosili kwiaty, modlili się i śpiewali pieśni.

Pierwsza kaplica w tym miejscu została wzniesiona w pierwszej połowie XVII w. Druga – w 1663 roku. W jej wnętrzu, na kamieniu, na którym stała objawiająca się Maryja, wmurowano ołtarz. Znajduje się on niemal dokładnie w centrum Kaplicy tak, że można go obejść. Wielu pielgrzymów w geście prośby i modlitwy obchodzi go na kolanach całuje z wielką czcią. Uczynił to również Ojciec Święty podczas pobytu na Litwie.

W tym samym miejscu w 1818 r. wybudowano trzecią kaplicę, w ołtarzu której ustawiono figurę Matki Bożej, zwanej Uzdrowieniem Chorych, przywiezioną z Londynu. Kamień węgielny pod obecny budynek (1912-1924) projektu Antoniego Wiwulskiego (1877–1919) poświęcił w 1912 r. ks. prałat Jonas Mačiulis-Maironis (1862–1932).

Kaplica została ozdobiona w okresie sowieckim. Były to trudne czasy dla Kościoła Katolickiego, dlatego znalezienie przedstawicieli sztuki, którzy by się zabrali za to dzieło nie było łatwym zadaniem. Z wpisów do ksiąg archiwalnych kościoła jest wiadomo, że malowidła na ścianach kaplicy powstawały w okresie 1979 – 1980 i tworzone były przez 3 artystów. Wnętrze kaplicy zdobią m.in. freski, które ukazują historię cudu.

Wnętrze

Objawienie Najświętszej Maryi Panny w Szydłowie
(sklepienie nad wejściem po prawej stronie)

Objawienie Najświętszej Maryi Panny w Szydłowie. K. Andziulis

Malowidło przedstawia wydarzenie historyczne, gdy pastuszkowie zobaczyli na ogromnym kamieniu leżącym wśród pól pod miasteczkiem postać płaczącej kobiety, trzymającej w ramionach dziecko. Po prawej namalowany jest rektor seminarium Salomon Grodzki, który przybył na miejsce objawienia kobiety i zapytał ją czemu płacze.

Odnalezienie skrzyni
(sklepienie nad centralnym wejściem)

Odnalezienie Skrzyn. A. Degutis

Malarz przedstawił scenę odnalezienia w miejscu objawienia skrzyni, w której były ukryte akta kościelne, cenne ornaty, a także obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem. W centrum został przedstawiony ślepiec, który miał wskazać miejsce, w którym była ukryta skrzynia.

Koronacja Cudownego Obrazu Matki Bożej z Dzieciątkiem
(sklepienie nad wejściem od lewej strony)

Koronacja Cudownego Obrazu Matki Bożej z Dzieciątkiem. A. Pilipavičius, V. Dautaras

Została tu przedstawiona uroczystość koronacji Cudownego Obrazu Matki Bożej z Dzieciątkiem, która miała miejsce 8 września 1786 r.

Poświęcenie fundamentów pod budowę kaplicy w Szydłowie
(sklepienie nad organami)

Poświęcenie fundamentów pod budowę kaplicy w Szydłowie. A. Degutis

Ten obraz przedstawia poświęcenie fundamentów pod budowę kaplicy Objawienia Najświętszej Maryi Panny w Szydłowie 2 lipca 1912 r., którego dokonał ks. prałat Jonas Mačiulis-Maironis.

.