Šiluvos tarptautinė šiuolaikinio meno bienalė

,,Paliestoji žemė” ’21

Šiluva International Contemporary Art biennial

,,Touched land” ’21

 

ŠILUVOS ŽEMĖLAPIS

ŠILUVA MAP

 

vietos / places:

 ŠV. POPIEŽIAUS JONO PAULIAUS II NUSILEIDIMO AIKŠTĖ / THE PAD WHERE SAINT POPE JOHN PAUL II LANDED

 ŠILUVOS ŠVENTOVĖ / THE SHRINE OF ŠILUVA

PILIGRIMŲ CENTRAS / PILIGRIM CENTER

 KRYŽIAUS KELIAS PER ŠILĄ / WAY OF THE CROSS IN THE PINEWOOD

APSIREIŠKIMO KOPLYČIA / CHAPEL OF THE APPARITION

SAKRALI AIKŠTĖ / SACRAL SQUARE

 

ŠV. POPIEŽIAUS JONO PAULIAUS II NUSILEIDIMO AIKŠTĖ

THE PAD WHERE SAINT POPE JOHN PAUL II LANDED

,,AŠ ESU”, Dovilė Gudačiauskaitė ir Jelena Škulis (LT), 2021. Juostelė, mediniai iešmeliai. Aplinkos instaliacija, nurodanti į sąsajas su Bendruomene, Šventu Raštu ir Žeme.

,,I AM” Dovilė Gudačiauskaitė ir Jelena Škulis (LT), 2021. Tape, wooden skewers. An environmental installation is exploring links to Community, Scripture and the Earth.

,,AŠ ESU” APRAŠYMAS LT / ,,I AM” DESCRIPTION EN
video vasaros metu / during summer

ŠILUVOS ŠVENTOVĖ

THE SHRINE OF ŠILUVA

,,Terriccio universale”, Rebeca Pak, 2021. Happening (liet. įvykis), video.

,,Terriccio universale”, Rebeca Pak, 2021. Happening, video.

,,Terriccio universale” APRAŠYMAS LT / ..Terriccio universale” DESCRIPTION EN

PILIGRIMŲ CENTRAS

PILIGRIM CENTER

,,Paliesta protėvių žemė”, Kathryn Frund (JAV), 2021. Meno akcija su 200 apyrankėmis iš instaliacijos audinio atraižų, kurios liko po montavimo, ant atspausdintos kūrinio nuotraukos. Meno instaliacija sukurta New Havene (JAV) autorės dirbtuvėse. Sintetiniai drabužiai, stiklo pluoštas, įrišimo juosta, žemėlapių smeigtukai, 365 cm x 670 cm, (143″ x 263″).

,,Touched Ancestral Land, Kathryn Frund (USA), 2021. Art action with the 200 wristbands, made by repurposing the fabric scrap remnants, which had leftover from the installation, put on the photo of the installation. The art installation is created in the author’s workshop in New Havene (USA). Synthetic garments, fiberglass, binding tape, map pins, 365 cm x 670 cm, (143″ x 263″).

,,Paliesta protėvių žemė” APRAŠYMAS LT / ,,Touched Ancestral Land” DESCRIPTION EN

video presentation of Kathryn Frund LT EN 

 

KRYŽIAUS KELIAS PER ŠILĄ

WAY OF THE CROSS IN THE PINEWOOD

,,Celė”, Inga Raubaitė ir Žilvinas Višinskas, 2021. Žemės meno instaliacija. Lazdyno šakos ir tvirtinimo elementai.

,,Cell”, Inga Raubaitė ir Žilvinas Višinskas, 2021. Earth art project. Hazel branches and fasteners.

,,CELĖ” APRAŠYMAS LT / ,,CELL” DESCRIPTION EN

APSIREIŠKIMO KOPLYČIA

CHAPEL OF THE APPARITION

Eglė Einikytė – Narkevičienė ,,Prisilietimas”, 2021. Skulptūra, cementas.

Eglė Einikytė – Narkevičienė ,,Touch”, 2021. Sculpture, cement.

,,Prisilietimas” Aprašymas LT / ,,Touch” Description EN

Akimirka iš 1932-09-08 Šilinių atlaidų, užfiksuota Kazimiero Skerstono. (Šiaulių „Aušros“ muziejaus archyvas)

Akimirka iš 1932-09-08 Šilinių atlaidų, užfiksuota Kazimiero Skerstono. (Šiaulių „Aušros“ muziejaus archyvas)

SAKRALI AIKŠTĖ

SACRAL SQUARE

Mrs&Mr Garcia, BRIGHT PEOPLE, ,,antoni”, 2021. Įvietinto meno instaliacija. Mišri technika ir retro medžiagos.

Mrs&Mr Garcia, BRIGHT PEOPLE, ,,antoni”, 2021. Sight specific installation. Mixed technique and retro materials.

,,antoni” APRAŠYMAS LT / ,,antoni” DESCRIPTION EN

 

 

Nėščioji / laukia / Laukiasi, Rekha Sameer, 2021. Įvietinta instaliacija + performansas, Nedegtas molis/dirvožemis/spygliuota viela.

,,Pregnant/Waiting/Laukiasi”, Rekha Sameer, 2021. Site specific instalation+performance, Unfired Clay/Soil/Barbed wire.

,,Nėščioji / laukia / Laukiasi” APIBŪDINIMAS LT / Pregnant/Waiting/Laukiasi DESCRIPTION EN