Kun. Erastas Murauskas

Parapijos klebonas

1963 08 08 * 2002 03 10 * 2003 04 23

Raseinių g. 27, Šiluva, 60432 Raseinių r.
Tel. +370 612 56938 / 8 (428) 43190
El. p. erastasm@yahoo.com

Gimė 1963 m. rugpjūčio 8 d. Šiauliuose. 1981 m. baigė Panevėžio J. Balčikonio gimnaziją, 1986 m. – Vilniaus inžinerinį statybos institutą ir iki 1996 m. dirbo projektuotoju Kauno žemės ūkio projektavimo institute.

1996-2001 m. studijavo Kauno kunigų seminarijoje. 2002 m. kovo 10 d. Kauno arkivyskupo S. Tamkevičiaus įšventintas į kunigus.

Sielovadinę tarnystę pradėjo Kaune, Švč. Jėzaus Širdies (Šančių) parapijoje, vėliau kunigavo Kaune, Šventosios Dvasios parapijoje, po to – Eržvilko ir Vadžgirio parapijose.

2003 04 23 paskirtas Šiluvos parapijos klebonu, taip pat aptarnaujančiu Žaiginio, o nuo 2004 02 23 – dar ir Lyduvėnų parapijas.

2001 06 29 kun. E. Murauskas Kauno arkivyskupo S. Tamkevičiaus paskirtas „Tikėjimo ir Šviesos“ bendruomenės kapelionu, nuo 2003 04 23 buvo Kauno kunigų seminarijos parengiamojo kurso, veikusio Šiluvos Jono Pauliaus II namuose iki 2017 pavasario, dvasios tėvu.

Kun. Robertas Urbonavičius

Vikaras

1979 09 11 * 2014 05 18 * 2020 02 24

Raseinių g. 16, Šiluva, 60432 Raseinių r.
Tel. +370 645 75512
El. p. robertasurbon@yahoo.com